Lääkevahinkovakuutuspoolille on tähän mennessä tehty 307 vahinkoilmoitusta, jotka liittyvät Pandemrix-rokotteen aiheuttamiin narkolepsiaepäilyihin.

Lääkevahinkovakuutuspooli on narkolepsiaepäilyihin liittyen antanut 230 myönteistä ja 49 hylkäävää korvauspäätöstä. Lisäksi korvauskäsittelyn eri vaiheissa on 28 tapausta.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 26 on hylätty, koska tutkimuksissa henkilöillä ei todettu narkolepsiaa, diagnostiset kriteerit eivät täyty tai rokotustieto puuttuu. Ilmoituksista 23 on hylätty, koska oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. THL jatkaa vielä omia tutkimuksiaan tältä osin. ep