Mahan liikahappoisuudesta aiheutuvien vaivojen hoitoon käytettyjä lääkkeitä vedetään Suomessa pois apteekeista. Myynti- ja jakelukieltoon menee yhteensä kuusi valmistetta.

Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkeviranomaiset selvittävät parhaillaan ranitidiini-lääkeainetta koskevaa laatuongelmaa. Selvitykset liittyvät havaittuun epäpuhtauteen, N-nitrosodimetyyliamiiniin (NDMA), jonka on eläinkokeissa havaittu nostavan syöpäriskiä. Sitä on myös joissakin ruoka-aineissa ja vedessä, eikä sen oleteta olevan ihmiselle haitallista hyvin pieninä pitoisuuksina.

Lääkkeissä raja-arvot epäpuhtauksille ovat kuitenkin erittäin tiukat.

Myyntikielto on varotoimenpide, sillä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan akuuttia potilasriskiä ei ole. Lääkettä ei ole tarpeen vaihtaa ja on tärkeää, että potilaat eivät lopeta lääkehoitoaan. Markkinoilla on saatavilla muita vastaavia lääkkeitä sekä resepti- että itsehoitovalmisteina. Tarvittaessa potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin korvaavan lääkkeen saamiseksi.

Suomessa myynti- ja jakelukieltoon menevät Inside, Inside Brus, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranixal ja Zantac.