FM Kaisa Airaksinen tutki väitöskirjassaan lihavuutta ja siihen liittyvää rasvakudoksen tulehdustilaa. Erityisenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko ruokavalioon lisättävillä ravintoaineilla ehkäistä lihavuudelle tyypillistä aineenvaihdunnan stressitilaa ja siihen liittyvää rasvakudoksen tulehdusta tai vaikuttaa aterianjälkeisen kylläisyyden aistimiseen ja säätelyyn.

Airaksinen tarkasteli rasvaisen ruokavalion aineenvaihdunnallisia seurauksia useiden kokeellisten ravitsemustutkimuksen mallien avulla. Lisäksi hän tutki tiettyjen ravintoaineiden, betaiinin, polydekstroosin ja laktitolin, vaikutuksia ihmisten ja eläinten aineenvaihduntaan osana runsasrasvaista ruokavaliota.

Betaiini on luonnossa esiintyvä, solujen nestetasapainoa säätelevä yhdiste, joka toimii metyyliryhmän luovuttajana useissa kemiallisissa reaktioissa. Polydekstroosi ja laktitoli ovat sulamattomia hiilihydraatteja, joita on turvallisesti käytetty elintarvikkeissa jo pitkään.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että betaiinin, polydekstroosin ja laktitolin käyttö voi lieventää lihavuuteen liittyviä aineenvaihdunnan muutoksia.

– Betaiini lievitti lihavuudesta johtuvaa rasvakudoksen tulehdustilaa solu- ja eläinmalleissa ja voi auttaa kehon aineenvaihduntaa sopeutumaan muuttuviin oloihin. Polydekstroosi ja laktitoli puolestaan vaikuttivat myönteisesti kylläisyyteen ja veren triglyseridiarvoihin, millä on käytännön merkitystä painonhallintaa tukevien elintarvikkeiden kehityksessä, Airaksinen sanoo tiedotteessa.