Kuormittavimmat tekijät aivotyössä ovat aikapaine, monitekeminen, onnettomat ohjeet ja häiriöt, ilmenee Työterveyslaitoksen aivokyselystä.

Useampi kuin neljä viidestä suomalaisesta kuormittuu aivotyössä samoista, toistuvista syistä.

– Tiedot kuormittavimmista tekijöistä ovat aivan yksiselitteisiä. Kuormittavimmiksi koetut osa-alueet aivotyössä liittyvät työskentelyyn vaativissa olosuhteissa. Keskeytyksiä, häiriöitä ja monitekemistä on yli 80:lla prosentilla vastaajista päivittäin, sanoo tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Myös sote-alalla samat syyt korostuivat kuin kaikkien aivotyötä tekevien aineistossa.

Sote-alan vastaajien kuormittavimmaksi tekijäksi nousivat ohjeongelmat: puutteelliset tai ristiriitaiset ohjeet ja lausumattomat pelisäännöt.

26,1 prosenttia koki ne erittäin kuormittaviksi, 31,1 prosenttia melko paljon kuormittaviksi ja 32,4 prosenttia jonkin verran kuormittaviksi.

Lähes yhtä kuormittavaksi sote-alalla koettiin monitekeminen: usean asian pitäminen mielessä ja ja jatkuva huomion siirtäminen. Kolmanneksi kuormittavimmiksi sote-alalla koettiin häiriöt eli hälyssä tai melussa työskentely, keskeytykset ja huomiota kaappaavat kohteet.

Aikapaineen eli työskentelyn kiireessä, nopean reagoinnin ja nopeiden ratkaisujen tai valintojen tekemisen koki sote-alan vastaajista erittäin kuormittavaksi 17,4 prosenttia, melko kuormittavaksi 21,6 prosenttia ja jonkin verran kuormittavaksi 30,2 prosenttia.

Kalakoski sanoo yleisesti, että tilanteen korjaamiseen on olemassa hyviä ratkaisuja. Työyhteisöissä tulisikin hänen mukaansa keskustella tarpeetonta kuormitusta aiheuttavista työskentelyoloista.

– Yleisimmät kuormitustekijät heikentävät kiistatta työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta. Tutkimusten perusteella kuormittaviin olosuhteisiin voi liittyä myös terveydellisiä haittoja.

Innostavina koetut aivotyön alueet lisäävät työhyvinvointia ja voivat suojata kuormittumiselta.

– Innostavista tehtävistä hyviä esimerkkejä ovat tehtävät, joissa tarvitaan ihmiseltä ihan perustiedonkäsittelyä, kuten lukemista, pitkäjänteistä keskittymistä tai käden ja silmän yhteistyötä, Kalakoski muistuttaa.

– Yleisistä aivotyön tilanteista myös oppiminen, ideointi ja yhdessä tekeminen on palkitsevaa.

Sote-alalla vuorovaikutus, ideointi ja oppiminen koettiin innostavimmiksi.

Työterveyslaitos on julkaissut yli 11 000 vastaajan aineiston

-verkkopalvelussa. Aivotyökyselyaineiston perusteella aivotyö on jaoteltu 14 osa-alueeseen, jotka liittyvät kolmeen kategoriaan: tiedonkäsittelyn perusvaatimuksiin, aivotyön tehtäviin ja tilanteisiin sekä kognitiivisesti vaativiin olosuhteisiin. Eri osa-alueet esitetään  niiden yleisyyden mukaan, minkä lisäksi kullekin osa-alueelle on luotu kyselyvastausten perusteella innostavuus- ja kuormittavuusprofiili.