Fimea on ottanut 24.8.2021 mennessä käsittelyyn yhteensä 3 332 koronarokotteisiin liittyvää haittavaikutusta. Niistä vakavia on ollut 2 179 ja ei-vakavia 1 153. Lisäksi noin 10 200 ei-vakavaa ilmoitusta odottaa tarkempaa käsittelyä.

Haittavaikutusilmoitukset ovat- Fimean mukaan painottuneet työikäisiin rokotettuihin. Useimmiten on ilmoitettu rokotteiden tunnettuja haittavaikutuksia, kuten kuumetta, päänsärkyä, lihaskipua ja väsymystä. Ilmoituksista 19 prosenttia koskee molemmat annokset saaneita henkilöitä, 43 prosenttia ensimmäisen rokoteannoksen saaneita henkilöitä, ja lopuissa ei ollut tietoa, onko henkilö saanut yhden vai molemmat rokoteannokset. Myös molemmat annokset saaneiden ilmoituksissa yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat kuume, päänsärky, lihaskipu ja väsymys. Näiden tunnettujen haittavaikutusten on molemmilla rokotekerroilla ilmoitettu johtaneen lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Vakavuusarvio perustuu ilmoittajan arvioon tai sen puuttuessa Fimean arvioon. Noin 64 prosentissa käsitellyistä ilmoituksista haitat on arvioitu vakaviksi. Yleisimmin ilmoitettuja haittoja vakaviksi luokitteluissa ilmoituksissa olivat kuume, päänsärky ja väsymys.

”Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu. Vakavien ilmoitusten suhteellinen osuus näyttää todellista suuremmalta, koska vakavien ilmoitusten priorisoinnin takia ei-vakavia ilmoituksia kertyy tarkempaa käsittelyä odottamaan”, Fimea muistuttaa verkkosivuillaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 3 925 418 ja toisen annoksen 2 579 598 henkilöä. Fimeassa käsitellyt koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset ovat koskeneet Comirnatya ja Spikevaxia (aiemmin COVID-19 Vaccine Moderna), jotka ovat mRNA-rokotteita, sekä Vaxzevriaa, joka on adenovirusvektorirokote.

Eman mukaan kuukautishäiriöiden yhteyttä rokotuksiin ei toistaiseksi ole voitu osoittaa

Koronarokotusten jälkeen ilmenneet kuukautishäiriöt ovat olleet viime aikoina esillä mediassa, ja Fimeaan on tullut noin 1 150 erilaisia kuukautishäiriöitä koskevaa kuluttajien tekemää haittavaikutusilmoitusta, joista alle 40 ilmoittaja on arvioinut haitan olevan vakava. Ilmoituksissa ilmoitetaan muun muassa kuukautiskierron tai vuodon keston pidentymisestä, lyhentymisestä tai epäsäännöllisyydestä, vuodon määrän tai kipujen lisääntymisestä tai vähenemisestä, sekä hormonaalisen ehkäisyn käytöstä huolimatta tulevista vuodoista. Koska lähes kaikki ilmoitukset ovat ei-vakavia, ne odottavat toistaiseksi tarkempaa käsittelyä.

Euroopan lääkeviraston mukaan koronarokotusten jälkeen ilmenneiden kuukautishäiriöiden yhteyttä rokotuksiin ei toistaiseksi ole voitu osoittaa. Kuukautishäiriöt ovat erittäin yleisiä hedelmällisessä iässä olevilla naisilla ja ne saattavat liittyä stressiin tai gynekologisiin vaivoihin kuten myoomiin tai endometrioosiin. Rokotteiden myyntilupien haltijoilta on pyydetty lisätietoja asiasta.

Lapsilla ja nuorilla haittavaikutukset ovat olleet lieviä ja ohimeneviä

Fimeaan on 24.8.2021 mennessä tullut 49 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista, joista 34 on saanut Comirnatyn ja 15 Spikevaxin. 22 näistä ilmoituksista koskee 12–15-vuotiaita, ja 27 ilmoitusta 16-17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava yhdeksässä ilmoituksessa.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat koronarokotteiden tunnettuja lieviä haittoja eli kuumetta, päänsärkyä, suurentuneita imusolmukkeita sekä erilaisia ihoreaktioita.

Suomessa 24.8.2021 mennessä ensimmäisen koronarokoteannoksen 12–17-vuotiaista on saanut noin 186 041 ja toisen annoksen noin 6 653 .

Comirnatya ja Spikevaxia on Fimean mukaan tutkittu yli 3 000 12–17-vuotiaalla lapsella ja nuorella, joilla niiden tehon on todettu olevan samanlainen kuin aikuisilla. Tutkimuksissa yleisimmät haittavaikutukset ovat olleet lieviä tai kohtalaisia ja ne ovat ohittuneet muutamassa päivässä. Yleisimpiä havaittuja haittoja ovat olleet rokotuskohdan kipu, väsymys, päänsärky, lihas- ja nivelkipu, suurentuneet imusolmukkeet, vilunväristykset, pahoinvointi, oksentelu ja kuume. Yhdysvalloissa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut yli 11 miljoonaa alle 18-vuotiasta ja täysi rokotesuoja on yli 8 miljoonalla lapsella ja nuorella. Alle 18-vuotiailla rokotetuilla esiintyneet haittavaikutukset eivät ole poikenneet aikuisilla esiintyneistä haittavaikutuksista.

Kuolemantapaukset painottuvat iäkkäimpiin

Fimeassa on 24.8.2021 mennessä käsitelty 110 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Yhdeksän potilaista oli saanut Spikevaxin, 16 Vaxzevrian ja loput 85 Comirnatyn. Selkeästi suurin osa menehtyneistä on ollut yli 80-vuotiaita.

Kolmasosalla potilaista ei ilmennyt rokottamisen jälkeen selkeitä oireita, ja menehtymisen arvioitiin liittyvän ensisijaisesti muihin sairauksiin. Kolmasosalla potilaista ilmaantui oireita, kuten kuumetta tai yleisvoinnin heikkenemistä rokottamista seuraavina päivinä. Vaikka heidän katsotaan menehtyneen pitkälle edenneisiin perussairauksiin tai niiden komplikaatioihin, rokotteen mahdollista myötävaikuttavaa roolia ei voida täysin poissulkea. Useammasta ilmoituksesta odotetaan lisätietoja tapahtumien kulusta ja potilaan perussairauksista.

Lue seuraavaksi:

Tekstiä korjattu 27.8.2021 kello 10.00. Lisätty tieto, että noin 10 200 ei-vakavaa ilmoitusta odottaa Fimean käsittelyä. Käsittelyyn on otettu yhteensä 3 332 koronarokotteisiin liittyvää haittavaikutusta.