Oysissa kaikki robottileikkauksesta hyötyvät kohtusyöpäpotilaat voidaan jatkossa hoitaa robottiavusteisesti, koska leikkausmäärä nelinkertaistuu aiempaan verrattuna.

”Potilas hyötyy robottiavusteisesta kirurgiasta verrattuna perinteiseen avoleikkaukseen”, kertoo gynekologisten syöpien hoitoon erikoistunut lääkäri, vs. vastuualueen johtaja Sanna Eteläinen tiedotteessa.

Robottiavusteisen operaation ansiosta potilas toipuu nopeammin, leikkaushaavat ovat pienemmät, kipua on vähemmän ja vuoto- sekä tulehdusriski pienenevät. Näistä syistä myös sairaala-aika lyhenee.

Robotilla pystytään leikkaamaan myös vaikeimmat kohtusyöpätapaukset. Esimerkiksi potilaat, jotka eivät apua muista hoidoista saa tai joita ei pystyttäisi leikkaamaan tavanomaisella tähystysleikkauksella.

"Näissä tapauksissa robotti on ylivertainen, koska pääsemme robottikameran suurennoksen avulla ihan lähelle leikattavaa aluetta ja pystymme leikkaamaan vaurioittamatta sitä ympäröiviä tärkeitä rakenteita, kuten hermoja ja verisuonia”, Sanna Eteläinen toteaa.

Robottileikkaukset ensimmäisenä Oysissa yli kymmenen vuotta sitten aloittanut osastonylilääkäri Marja Simojoki lisää, että robotti mahdollistaa myös korkean riskin kohdun limakalvosyövän leikkaushoidot erityisesti ylipainoisille naisille.

"Robotin avulla leikkaavan lääkärin apuna on kolme instrumenttia eli yksi lisäkäsi tukena normaaliin leikkaukseen verrattuna. Lisäksi robottiavusteisuus tuo myös huomattavaa ergonomista etua robottikirurgille”, Marja Simojoki sanoo.

Oysissa on pitkä kokemus robottikirugiasta

Oys naistentaudit aloitti robottikirurgian ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa. Simojoki kertoo, että investointi tehtiin, koska jo kymmenen vuotta sitten oli maailmanlaajuista tutkimusnäyttöä robotin hyödyistä.

"Aloitimme syöpäleikkauksilla, mutta nyt laajensimme robottiavusteisuuden myös hyvänlaatuisten kasvainten hoitomenetelmäksi”.

Aiemmin Oysissa oli vain yksi robotti. Nyt yliopistosairaalassa on kaksi vatsaelinkirurgiaan soveltuvaa robottia, joten yhä useampi potilas pääsee hyötymään uudesta menetelmästä.

"Gynekologisiin syöpäleikkauksiin ei tullut nytkään lisää leikkausaikaa, mutta aiemmin käytössä ollut robotti siirtyi naistentautien leikkausyksikköön ja pystyimme sujuvoittamaan toimintaa”, Sanna Eteläinen kertoo.

Oysissa on aloittanut kaksi uutta robottikirurgia

Naistentautien leikkaustiimi on tämän vuoden aikana uudistanut kirurgista toimintaa merkittävästi, jolloin robottileikkausten määrät voidaan jopa nelinkertaistaa aiempaan verrattuna. Jatkossa jokainen robottikirurgiasta hyötyvän syöpäpotilaan myös pääsee leikkaukseen.

"Kiitos motivoituneen henkilöstön, olemme luoneet mielekkään, joustavan ja tehokkaan tavan toimia ja siten lisätä merkittävässä määrin leikkauksia. Olemme maailman huippua leikkaustoiminnan sujuvuudessa tällä hetkellä”, Eteläinen korostaa.

Neljän kohtusyöpään ja kohdunkaulan syöpään erikoistuneen robottikirurgin lisäksi Oysissa on aloittanut kaksi uutta robottikirurgia, jotka erikoistuvat vaativan endometrioosin leikkauksiin.

Vaativan endometrioosin leikkauksia on tehty robottiavusteisesti myös Kysissä vuodesta 2016 alkaen ja lokakuun alusta alkaen Keski-Suomen sairaala Novassa.

Oysissa robottikirurgia on kasvanut tuntuvasti. Modernin robottihankinnan myötä yhä useampi potilasryhmä saa kirurgista apua urologian, gastrokirurgian, gynekologian sekä pään ja kaulan alueen erikoisaloilla. Robotti on käytössä myös polven ja lonkan tekonivelkirurgiassa.

Lue seuraavaksi:

Uutista korjattu 22.11.2021. Lisätty tieto, että vaativan endometrioosin leikkauksia tehdään robottiavusteisesti myös Kysissä ja Keski-Suomen sairaala Novassa.