Naiskirurgeilla saattaa olla muita naisia suurempi keskenmenon riski Yhdysvalloissa.

Tiedejulkaisu JAMA Surgeryssa julkaistun tutkimuksen mukaan naiskirurgit todennäiköisemmin siirsivät lapsensaamisyritystä koulutuksen (training) vuoksi, käyttivät hedelmöityshoitoja (ART) ja kokivat raskauskomplikaatioita kuin heidän mieskollegoidensa naispuoleiset puolisot.

Raskauden aikana yli 12 tuntia viikossa leikkaavilla kirurgeilla oli myös suurempi riski saada raskauskomplikaatioita.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 850 kirurgia, joista 692 oli naisia ja 158 miehiä. Miesten tutkimuksen populaation muodostivat mieskirurgit yhdessä naispuolisten kumppaniensa kanssa. Vastauksia kerättiin sähköisesti välitetyssä kyselyssä useasta kirurgisesta yhdistyksestä ja sosiaalisen median kautta Yhdysvalloissa.

692 tutkitusta naiskirurgista 290 (42 prosenttia) oli kokenut keskenmenon, mikä oli yli tuplasti verrokkiryhmään nähden. Naiskirurgeilla oli myös vähemmän lapsia. (1,8 vs. 2,3). Naiskirurgeista 24,9 prosenttia oli käyttänyt hedelmöityshoitoja, kun taas verrokkiryhmän naisista näin oli tehnyt 17,1 prosenttia.

Vakavista raskauskomplikaatioista oli kärsinyt naiskirurgeista hieman alle puolet kun taas verrokkiryhmän naisisten kohdalla luku oli 27,2 (P < .001). Tämä oli tilastollisesti merkitsevää sen jälkeen kun tiedot oli vakioitu iän, työtuntien, useiden raskauksien ja in vitro -hedelmöityskäytön mukaan.

Naiskirurgit, jotka leikkasivat yli 12 tuntia viikossa viimeisen raskauskolmanneksen aikana, olivat suuremmassa riskissä saada suuria komplikaatioita, kun heitä verrattiin heihin, jotka operoivat alle 12 tuntia viikossa.

Yli puolet tutkituista naiskirurgeista teki yli 60 tunnin työviikkoja raskauden aikana. Raskauskomplikaatioista kärsineiden naisten keskuudessa kirurgit pitivät myös epätodennäköisemmin vapaata levätäkseen vuoteessa.

– Kirurgisen persoonallisuuden kanssa kulkee uhmakkuus, sanoi bostonilaisen Birminghamina naistensairaalan kirurgi, tohtori Erika Rangel The New York Timesille. Hän on yhtenä kirjoittajana tutkimuksessa.

– On kulttuuri, jossa ei pyydetä apua, mutta tämä kertoo meille, että siinä on terveysriski.

Naiskirurgit joutuivat myös valitsemattomaan keisarileikkaukseen ei-kirurgi -naisia todennäköisemmin. Kirurginaisilla luku oli noin 26 prosenttia, verrokeilla noin 15 prosenttia.

Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsi tutkituista naiskirurgeista 11,1 prosenttia ja verrokeista 5,7 prosenttia.

– Tämä kansallinen kyselytutkimus korosti naiskirurgien kohonnutta lääketieteellistä riskiä lapsettomuuteen ja raskauskomplikaatioihin. Kun kirurgista työvoimaa edustavien naisten osuus on kasvanut, kirurgisen kulttuurin muuttaminen raskautta tukevaksi on ensiarvoisen tärkeää, jotta suurten raskauskomplikaatioiden, hedelmällisyysinterventioiden tai viivästyneistä hedelmöityshoidoista johtuvan tahattoman lapsettomuuden riskiä voidaan vähentää, tutkijat kirjoittavat tutkimuksessaan.