Syöpäseulontoihin osallistuminen pysyi vakiintuneella tasolla vuonna 2019, selviää Suomen Syöpärekisterin vuoden 2019 seulontatilastoista,

Rintasyöpäseulontaan osallistui vuonna 2019 kaikkiaan yli 300 000 naista eli noin 82 prosenttia kutsutuista. Kohdunkaulasyövän seulontaan puolestaan osallistui lähes 190 000 naista. Tämä on noin 70 prosenttia seulontaan kutsutuista.

Seulonta-asetuksen mukaan rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein ja kohdunkaulasyövän seulontaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Joissakin kunnissa kohdunkaulasyövän seulontaan ovat oikeutettuja ovat myös 25- ja 65-vuotiaat naiset. Suomessa on parhaillaan vireillä kohdunkaulasyövän seulonnan laajentaminen niin, että seulonta jatkuisi lakisääteisesti 65-vuotiaaksi saakka.

Rintasyövän seulonnassa onnistuttiin löytämään lähes 2 000 rintasyöpää. Kaikkein aktiivisimmin naiset osallistuvat rintasyöpäseulontaan Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Vaasan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Osallistumisaktiivisuus kuitenkin kohosi yli 80 prosentin kaikissa sairaanhoitopiireissä lukuun ottamatta Helsinkiä ja Uuttamaata.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa löytyi 49 kohdunkaulasyöpää. Lisäksi kohdunkaulan levyepiteeli- ja adenokarsinooma in situ -muutoksia löytyi lähes 1 800 naiselta.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa osallistumisaktiivisuus vaihteli alueittain rintasyövän seulontaa enemmän. Ainoastaan Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä naisten osallistumisaktiivisuus ylitti 80 prosenttia. Valtaosassa sairaanhoitopiirejä osallistumisprosentti on 70–80 prosentin välillä, mutta heikoimman osallistumisaktiivisuuden alueella nippanappa yli 60 prosenttia.

Tilastoja julkaistaan tällä hetkellä kahdesta valtakunnallisesta syöpäseulontaohjelmasta eli rintasyövän- ja kohdunkaulasyövän seulonnasta. Suomessa on käynnissä parhaillaan myös suolistosyövän seulontapilotti, josta tilastoja ei ole toistaiseksi julkaistu.

Suolistosyövän seulontaa kahden vuoden välein 56–74-vuotiaille miehille ja naisille on ehdotettu sisällytettäväksi valtakunnalliseen seulontaohjelmaan. Valtakunnallisen seulontaohjelma on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa. Jatkossa vuosittaiset seulontatilastot julkaistaan myös suolistosyövän seulontaohjelman osalta.