Turun ammattikorkeakoulun vetämässä Airborne-hankkeessa tutkittiin sairaalan hoitohenkilöstön altistumista ilmavälitteisille infektioille potilaita hoitaessa.

Tutkimus osoitti, että huolellisella ilmanvaihdon suunnittelulla, erityisesti tuloilman jaon suunnittelulla, voidaan vähentää hoitotilanteessa aiheutuvaa altistumisriskiä ilmavälitteisille infektioille sairaalan eristyshuoneissa.

Ilmanvaihdolliset ratkaisut täydentävät puettavien suojainten antamaa infektioilta ehkäisevää suojaa.

Myös poiston sijainnilla on vaikutusta hoitajan altistumiselle.

Tuloilman jakotavalla oli huomattava merkitys potilaan uloshengitysilman leviämisessä ja hoitajan altistumisessa sille. Erityisesti hoitajan nojatessa potilaan ylle hoitotilanteessa altistuminen oli tyypillisesti kuusi kertaa suurempi kuin kauempana potilaasta.

Tutkimus osoitti, että paikallisesti katosta alaspäin puhaltava ilmanjako voi vähentää hoitajan saamaa altistusta kolmannekseen verrattuna kattoa pitkin puhaltavaan sekoittavaan ilmanjakoon, joka on yleinen ilmanjakotapa eristystiloissa.

Myös poiston sijainnilla on vaikutusta hoitajan altistumiselle. Tutkimuksessa havaittiin, että tehokkaimmin poisto toimii sijoitettuna seinälle potilassängyn taakse tai valaisinpaneeliin potilassängyn yläpuolelle.

− Eristystiloissa pitäisi huolehtia, että ilma sekoittuu tehokkaasti potilaan läheisyydessä. Ilmanjako pitää kuitenkin toteuttaa niin, ettei ilman liike aiheuta vetoa tai lämpöviihtyvyyden kannalta epäsuotuisia olosuhteita, sanoo erikoistutkija Petri Kalliomäki Turun ammattikorkeakoulusta.

Tutkimusta varten Turun AMK:n ilmanvaihtolaboratorioon rakennettiin yksinkertainen sairaalan eristyshuone, jossa hoitajaa ja potilasta simuloitiin hengittävillä lämpönukeilla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin merkkikaasumittauksia, joilla simuloitiin ilmavälitteisten infektioiden leviämistä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Leicesterin yliopistollisen sairaalan kanssa.

Tänä vuonna päättynyt Airborne-hanke oli Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) -instituutin rahoittama nelivuotinen kansainvälinen tutkimushanke. IOSH julkaisi torstaina tutkimuksen loppuraportin.

2000-luvun alun SARS, lintuinfluenssa ja MERS toimivat tutkimuksen kimmokkeina, sillä niiden jälkimainingeissa haluttiin selvittää sairaaloiden ilmanvaihdon merkitystä ilmavälitteisesti tarttuvien tautien leviämiselle.

− Nyt tutkimus on entistäkin ajankohtaisempi koronapandemian myötä, Kalliomäki sanoo.