Epic Systems on avannut yhdysvaltalaisissa sairaaloissa syntyvän satojen tuhansien tai jopa miljoonien potilaiden massadatan Epic Health Research Network -sivustolle.

Datamassan analysoiminen auttaa esimerkiksi hoitotapojen arvioinneissa ja riskiarvioinneissa.

Suomessa Epic-järjestelmään perustuu Apotti-potilastietojärjestelmä, joka on käytössä Husissa ja useissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Data on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Potilaiden yksityisyydestä on Apotin tiedotteen mukaan huolehdittu: massasta ei erota yksittäisen ihmisen tietoja.

Massadatan jakelun tavoitteena on levittää kiinnostavaa tietoa mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä analyysistä on ollut hyötyä Covid 19 -potilaiden muiden sairauksien riippuvuussuhteista.

Rinnakkaissairauksien vaikutusta Covid 19 -potilaiden sairaalaan päätymiseen ja kuolemiin analysoitiin 190 000 potilaan datan perusteella. Sairaalaan joutumisen riski oli puolitoistakertainen potilailla, joilla on todettu diabetes, sydämen vajaatoiminta tai immuunipuolustuksen häiriö.

Astma lisäsi sairaalaan joutumisen riskiä, mutta se ei lisännyt kuolleisuusriskiä. Keuhkoahtaumatauti sen sijaan puolitoistakertaistaa kuoleman riskin.

Toisessa katsauksessa perehdyttiin tupakoinnin vaikutukseen 132 000 potilaan tietojen perusteella.

Yllättävä tulos oli, että tupakointi ei missään ikäluokassa korreloinut koronan aiheuttaman sairauden vaikeusasteeseen. Tulokseen pitää kuitenkin suhtautua vielä epävarmana: tutkimushetkellä ei ollut vielä tietoa kaikkien potilaiden taudin kehittymisestä.