Kasvomaskien kyvystä ehkäistä koronatartuntoja tiedetään teoriassa eli laboratoriossa tehdyistä tutkimuksista paljon, mutta tosielämän tutkimusta (real world data) aiheesta on vasta vähän.

Perjantaina sellainen julkaistiin Yhdysvalloissa sikäläisen terveysviranomaisen CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) verkkosivuilla, kertoi Washington Post.

Kalifornian yliopiston tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa selvisi, että minkä tahansa kasvomaskin käyttö sisätiloissa antaa tyhjää parempaa suojaa koronavirusta vastaan, mutta maskien tehossa on selkeät erot.

Kävi ilmi, että hyvälaatuiset N95- tai KN95-maskit suojaavat koronainfektiolta ylivoimaisesti parhaiten.

Euroopassa hengityssuojain N95 tunnetaan lähinnä nimellä FFP2. N95-hengityssuojain on Yhdysvaltojen FDA:n (Food and Drug Administration) tietyin kriteerein hyväksymä suojain; sen kriteerit eivät ole aivan identtiset meille tutumman FFP2-maskin kanssa, mutta varsin lähellä sitä.

KN95 on Kiinassa käytetty hengityssuojainluokitus samantyyppisestä maskista.

Tutkimukseen osallistui sattumanvaraisesti valittuja kalifornialaisia.

Tutkimuksen mukaan kangasmaskit näyttivät sisätiloissa käytettynä vähentävän koronatartunnan todennäköisyyttä 56 prosenttia, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Sen sijaan ns. kirurgisten maskien teho koronatartunnan torjunnassa oli jo parempi. Ne vähensivät 66 prosenttia todennäköisyyttä saada positiivinen koronatulos maskittomiin verrattuna. .

Tutkimuksessa selvästi paras koronatartunnan torjumiskyky oli tiukasti kasvoilla istuvilla N95 ja KN95-maskeilla (FFP2-maski), joita terveydenhuollon ammattilaisetkin käyttävät. Ne vähensivät koronatartunnan riskiä 83 prosenttia verrattuna siihen, ettei käyttäisi mitään maskia.

Tutkimustulos pähkinänkuoressa. Lähde: CDC. CDC

Tutkimukseen osallistui sattumanvaraisesti valittuja kalifornialaisia kahdella eri kriteerillä.

Toiseen ryhmään kuului 652 henkilöä, jotka saivat positiivisen koronatuloksen 18. 2.–1.12.2021 välillä. Vertailuryhmässä oli 1176 Kalifornian asukasta, jotka saivat samalla aikavälillä negatiivisen koronatuloksen.

Tutkimushenkilöiden maskien käyttöä kaksi viikkoa ennen koronatestiä arvioitiin heidän oman kertomuksensa perusteella. Tutkimukseen otettiin mukaan vain henkilöitä, jotka eivät olleet tuona aikana olleet yhteydessä keneenkään tiettyyn ihmiseen, jolla oli todennettu tai epäilty koronainfektio.

Korjattu 8.2. klo 13.50 ilmaisu ”tilastollisesti merkittävä” ilmaisuksi ”tilastollisesti merkitsevä”.

LUE MYÖS: