THL:n, Fimean ja Kelan yhteistyönä on valmistunut esiselvitys, johon on koottu tiedot lääkehoidon kustannuksista ja apteekkitalouden nykytilasta Suomessa.

Lääkkeiden kokonaismyynnin arvo oli vuonna 2018 Suomessa 3,3 miljardia euroa. Tästä 2,5 miljardin euron suuruinen osuus syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä, missä apteekkien rooli on keskeinen.

Nyt valmistuneessa esiselvityksessä on kuvattu lääkkeiden vähittäisjakelun ja apteekkipalvelujen järjestämisestä yhteiskunnalle koituvat kustannukset ja mallinnettu pohjoismaisten lääketaksojen vaikutuksia lääkekustannuksiin Suomessa.

Lääketaksalla määritellään yhteiskunnan apteekeille maksama korvaus avohoidon lääkejakelusta.

Muuttuisivatko lääkehoidon kustannukset nykyistä kohtuullisemmiksi, jos ottaisimme käyttöön jonkin muissa Pohjoismaissa olevista malleista?

Ilmeisesti kyllä, sillä esiselvityksessä todetaan, että vertailumaiden lääketaksamallit vaikuttavat edullisemmilta tavoilta järjestää lääkejakelu kuin Suomen nykyinen lääketaksa.

Lääkkeiden käyttäjistä valtaosalla kustannukset pienenisivät tai säilyisivät ennallaan, mikäli käytössä olisi nykyisen taksan sijaan jokin simuloiduista taksamalleista.

Selvitystyötä tulisikin jatkaa juuri Suomen lääkehuoltojärjestelmään sopivan lääketaksan tunnistamiseksi, esiselvityksessä todetaan. Käytännössä tämä apteekkitaloutta koskevan sääntelyn uudistaminen edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua kokonaisuutena.

Nyt valmistunut esiselvitys apteekkitaloudesta liittyy STM:n virkamiesten lääkeasioiden tiekarttaan, jonka toimeenpanon yhtenä tavoitteena on ajantasaistaa apteekkitoiminnan sääntely ja kohtuullistaa lääkkeiden käytöstä syntyviä kustannuksia.