Sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla on tänäkin kesänä vastassa kesäajan toiminnan supistukset ja sulut. Niiden pääasiallisia syitä ovat vuosilomat, palvelujen kysynnän supistuminen sekä säästösyyt. Vaikka yhdeksän kymmenestä työpaikasta palkkaa sijaisia, se ei monin paikoin käy ongelmitta.

Kahdeksan kymmenestä työpaikasta ilmoittaa sijaisten saatavuudessa olevan haasteita ja tämä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että toimintoja supistetaan kesän ajaksi.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn tekemästä kyselystä.

Tehyn mukaan ongelmat sijaisten saatavuudessa ovat entisestään vaikeutuneet ja pulaa on erityisesti sairaanhoitajista ja lähihoitajista.

Kaksi vuotta sitten vain joka toinen kyselyyn vastanneista ilmoitti rekrytointiongelmista. Erityisesti lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikea saada työntekijöitä, mutta pulaa vakituisesta henkilöstöstä on varsinkin Etelä-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

– Selvityksemme tukee sitä havaintoa, että koulutettua hoitohenkilökuntaa ei yksinkertaisesti saada houkuteltua muilta aloilta takaisin sen enempää sijaisuuksiin kuin vakituisiin tehtäviin. Tilanne on vakava, sillä meillä voi olla edessä pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä, jos alan vetovoima kärsii ja silloin se uhkaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Sijaisiksi palkataan aiemmin sijaisuuksia tehneitä henkilöitä, opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, mikäli heitä on saatavilla. Entistä useampi ilmoitti, että sijaisiksi rekrytoidaan myös eläkeläisiä. Osaan työpaikoista pyritään palkkaamaan kaikki halukkaat, sillä aina ei koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ole tarjolla.

Kyselyn vastaajia olivat Tehyn ammattiosastojen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet. He edustavat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, ympärivuorokautista palveluasumista ja päiväkoteja.

Erikoissairaanhoidossa suljetaan kesäaikana erilaista erikoisalakohtaista ajanvarausvastaanottotoimintaa sekä jossain määrin myös vuodeosastopaikkoja. Kuvantamispalveluita ja laboratoriopalveluita supistetaan myös. Sulkujen ja supistusten ulkopuolella on päivystystoiminta.

Perusterveydenhuollon osalta supistukset koskevat useimmin neuvolatoimintaa, fysioterapiapalveluita, suunterveydenhuoltoa sekä lääkäri- ja ajanvarausvastaanottoja. Supistusten ulkopuolella ovat kotisairaanhoito sekä pitkäaikaishoito.

Varhaiskasvatuksen puolella päiväkoteja laitetaan kiinni kesäaikana ja tarvittavat palvelut ja päivystys järjestetään yhdessä tai muutamassa päiväkodissa.