Suomessa otettiin uusia muuntohuumeita valvontaan. Fimea kertoo, että huumausainelain tähän liittyvään asetukseen lisätään kuusi uutta ainetta.

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista aineista yhtä (isotonitatseeni) lisättäväksi huumausaineluetteloon. Aineen haitat on arvioitu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) toimesta.

Fimea arvioi kerättyjen tietojen perusteella, että nopeampi kansallinen luokittelu ennen mahdollisten EU-rajoitusten voimaantuloa on perusteltu.

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 yleissopimuksen luetteloihin lisätään kaksi synteettistä fentanyylijohdannaista, ja vuoden 1971 yleissopimuksen luetteloihin katinoni ja neljä synteettistä kannabinoidia. Synteettisistä kannabinoideista kaksi oli jo EU:ssa (myös Suomessa) valvonnassa huumausaineina.

Voimakkaat synteettiset opioidit ja synteettiset kannabinoidit ovat aiheuttaneet vakavia haittoja eri puolilla maailmaa eikä niillä ole tunnettuja lääkkeellisiä tai teollisia käyttötarkoituksia. Tämän vuoksi niiden valmistusta ja kauppaa halutaan rajoittaa.

Näiden lisäysten lisäksi jotakin poistetaankin: huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) poistetaan kolme ainetta, joilla ei ole lääkkeellisiä käyttötarkoituksia.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 21. syyskuuta.

Huumausaineina valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita:

Krotonyylifentanyyli

Valeryylifentanyyli

ADB-FUBINACA

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

N-Etyylinorpentyloni (efyloni) ja

Isotonitatseeni

**

Lisäksi asetuksessa on kaksi synteettistä kannabinoidia, ADB-CHMINACA ja CUMYL-4CN-BINACA, jotka on jo eurooppalaisen järjestelmän puitteissa arvioitu sellaisiksi, että ne edellyttävät valvontaa huumausaineina, poistetaan liitteestä III ja lisätään liitteeseen II.

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

CUMYL-4CN-BINACA

**

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon:

Asetuksesta (1130/2014) poistetaan edellä huumausaineluokittelun saaneet ADB-FUBINACA, FUB-AMB ja efyloni.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.