Eräät uusien materiaalien yhdisteet, kuten muovimatoista haihtuva TXIB, saattavat sisäilmassa lisätä astmaan sairastumisen riskiä. Tuore tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että eräät haihtuvat orgaaniset yhdisteet saattavat lisätä ylähengitysteiden limakalvon tulehdusreaktiota tai poskiontelon limakalvon turvotusta.

VTT selvitti HYKS:n Iho- ja Allergiasairaalan sekä Kuopion yliopiston kanssa rakennusmateriaalien päästöjen vaikutuksia sisäilman laatuun ja asukkaiden viihtyvyyteen ja sairauksiin.

Yleisimpiä perheiden kokemia oireita olivat väsymys, silmäoireet ja nenän ja kurkun ärsytysoireet. Tutkimus osoittaa, että sisäilman terveyshaitoille voivat olla alttiita myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole taipumusta atopiaan.

Haju on usein ensimmäinen asia, joka kertoo materiaalien poikkeavista päästöistä sisäilmaan. Tutkimuksessa kehitettiin käytännönläheisempi menetelmä uusien materiaalien arviointiin. Tutkittavana olevan materiaalin kemialliset päästöt voidaan nyt arvioida aistinvaraisen arvioinnin ohella. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi työpisteiden ja huonekalujen testaamiseen.

Sisäilman laadun hallinta -tutkimus oli osa Suomen Ympäristöterveyden tutkimusohjelmaa. Hankkeen rahoittivat Tekes ja ympäristöministeriö.