Michalek havaitsi, että tupakoinnilla vakioitu munuaissyövän ja munuaisaltaan syövän ilmaantuvuus on selvästi suurentunut monissa korkean koulutuksen vaativissa ammateissa ja turvallisuusalan työntekijöillä.

Yksi monia näitä ammatteja yhdistävä tekijä on työn alhainen fyysinen rasittavuus.

Kun huomioitiin ammattiryhmittäiset erot tupakoinnissa, munuaissyövän riski oli hammaslääkäreillä 32 prosenttia, toimittajilla 20 prosenttia ja lääkäreillä 19 prosenttia suurempi kuin väestössä keskimäärin.

Esimerkiksi metsureilla riski on 18 prosenttia keskimääräistä pienempi.