Esineiden internet voi mahdollistaa tulevaisuuden terveydenhuollossa riskiryhmien terveydentilan jatkuvan monitoroinnin sekä diagnostisen hoidon, ennaltaehkäisevän hoidon ja aikaisen puuttumisen osana potilaiden jokapäiväistä arkea.

Erilaiset IoT-ratkaisut tulevat siten todennäköisesti mullistamaan terveydenhuollon laajentamalla terveydenseurannan perinteisen kliinisen ympäristön ulkopuolelle.

Turun yliopistossa väittelevän MSc Iman Azimin tutkimus pureutuu tyypillisiin kotona ja sairaalassa käytettäviin terveydenhuollon IoT-monitorointiratkaisuihin. Tutkimuksessa järjestelmiä analysoidaan ja luokitellaan eri käyttöalueiden mukaan käyttäjänäkökulmasta.

Azimin tutkimuksessa ehdotetaan terveydenhuollon IoT-pohjaisen järjestelmän tavoitteille personoitua data-analyyttista lähtökohtaa. Ratkaisulle esitellään uusi tietokonearkkitehtuuri, joka käyttää IoT-ratkaisun eri tasojen laskentaresursseja saavuttaakseen terveydenhuoltopalvelujen vaatiman korkean tason saatavuudessa ja laadussa.

– Tämä mahdollistaa koneoppimisalgoritmien hierarkkisen osioinnin näissä palveluissa mahdollistaen samalla käyttötarkoitukseen sopeutuvan järjestelmän.

Lisäksi tutkimuksessa esitellään personoidun tiedon yhdistämiseen ja mallintamiseen soveltuva tekniikka, joka parantaa terveydenhuollossa käytettävän sovelluksen käyttäjäkokemuksen laatua.

Azimin tutkimuksessa esitellään myös personoitu malli, joka havaitsee pitkittäisaineistossa tapahtuvan vaihtelun lisäksi yksittäiset tapahtumat. Malli arvioi henkilöiden unenlaatua heiltä aiemmin kerätyn aineiston perusteella.