Tampereen yliopisto alkaa selvittää, miten koronavirukset ja muut taudin aiheuttajat poistuvat pinnoilta päivittäissiivouksessa. Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -tutkimus pureutuu ei-desinfioivien puhdistusaineiden käyttöön ja tehokkuuteen.

Soveltavan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi hoiva-alalla, mutta myös hotelli- ja ravintola-aloilla.

Tampereen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteishankkeen tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa, pilotoinnilla todennettua tietoa, jota hyödyntämällä minimoidaan taudinaiheuttajien leviäminen julkisten yhteisöjen ja yritysten tarjoamien palveluiden yhteydessä.

Business Finland myönsi korkeakouluyhteisölle vajaan 300 000 euron rahoituksen puoli vuotta kestävälle hankkeelle.

− Keräämme näytteitä sairaalaympäristöstä muun muassa covid-19-potilaita hoitavien yksiköiden tiloista ja sairaalan muista tiloista pinta- ja ilmanäytteinä. Näytteet analysoidaan Tampereen yliopiston virologian laboratoriossa, virologian professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Projektissa tutkitaan viruksen säilymistä eri pintamateriaaleilla.

− Tutkimme erilaisten sairaalakäytössä ja yleisten tilojen puhdistuksessa käytettävien, markkinoilla olevien puhdistusaineiden tehoa erityyppisten taudinaiheuttajien inaktivoinnissa ja hävittämisessä. Pääsemme testaamaan virusten esiintymistä Living Labissa ja käytännön työympäristöissä.

Tampereen yliopistossa on tutkittu taudinaiheuttajia ja erityisesti viruksia molekyylimenetelmillä kaksikymmentä vuotta. Viime vuonna perustettu Tampereen yliopiston ympäristöterveyden tutkimusryhmä osallistuu myös pintahygienian kehittämishankkeeseen. Ryhmä muun muassa tutkii koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kemvit Oy, Berner Oy, Kiilto Clean Oy, Poistoa Oy ja Norlandia Care Oy sekä useita muita suomalaisia yhteistyökumppaneita. Hankkeen tulokset ovat suoraan ja välittömästi käyttöönotettavissa.

Suomalainen siivousosaaminen, puhdistusaineet, -välineet, ja -menetelmät sekä hygieniaystävälliset kalusteet ja pintamateriaalit ovat korkealaatuisia ja tunnustettuja maailmalla.