NordForsk ja pohjoismaiset tutkimusrahoittajat ovat päättäneet rahoittaa viittä pohjoismaista covid-19-tutkimushanketta, jotka hyödyntävät Pohjoismaiden terveysrekistereitä. Tarkoitus on tukea tuleviin pandemioihin valmistautumista.

Kyseessä on laajamittainen Pohjoismaiden ja Viron välinen yhteistyöaloite, jolle on myönnetty rahoitusta yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. Konsortioita rahoittavat NordForsk, Ruotsin Vetenskapsrådet, Suomen Akatemia, Tanskan Innovationsfonden, Norjan Forskningsrådet, Islannin Rannis ja Viron Teadusagentuur.

NordForsk järjesti rahoituksesta hakukierroksen nimellä Nordic Health Data Research Projects on covid-19. Siihen saapui 17 hakemusta, joista viittä rahoitettiin.

Rahoitetut konsortiot keskittyvät monenlaisiin tutkimusaiheisiin, kuten raskauden etenemiseen, tupakointiin ja mielenterveyteen.

Lisätietoja rahoitetuista hankkeista löytyy täältä.

Kahdessa konsortiossa on mukana tutkijoita Suomesta. Tutkimusprofessori Sakari Karvonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) koordinoi työryhmää tutkimushankkeessa Addressing the smoking paradox in the etiology of COVID-19 through population-based studies ja professori Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta koordinoi työryhmää hankkeessa Data streams and mathematical modelling pipelines to support preparedness and decision making for COVID-19 and future pandemics.

Rahoitettujen hankkeiden tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevia terveystietoja ja tuottaa uutta tietoa, joka voi auttaa torjumaan COVID-19-pandemiaa.