Terveyskeskusten lääkärivaje vuonna 2021 oli lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Johtavien lääkärien arvio työvoimatilanteesta oli kuitenkin jonkin verran pessimistisempi kuin vuosi sitten, ilmenee Lääkäriliiton vuosittaisesta tutkimuksesta.

66 prosenttia vastaajista piti lääkäritilannetta kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvänä. Huonompaan suuntaan olivat kehittyneet ostopalvelujen ja sijaisten saatavuus.

Lääkärivaje oli viime vuonna 7,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 7,3 prosenttia. Työssä olevia viranhaltijoita oli viime vuonna 2093,5. Vuosi sitten luku oli selvästi korkeampi eli 2285,5. Sijaisten määrä on edelleen noussut 915,5 lääkäristä 994 lääkäriin. Myös ostopalvelujen ja ulkoistusten osuus on kasvanut neljänneksellä, edellisen vuoden 441 vakanssista 557 vakanssiin. Luvut kertovat, että vaikka lääkärivaje on ennallaan, viranhaltijoiden hoitamana on entistäkin pienempi osuus terveyskeskuslääkärin tehtävistä.

”Suurin vaje oli itäisen Suomen sairaanhoitopiireissä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Itä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Yli 10 prosentin vaje oli lisäksi Keski-Pohjanmaan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä”, sanoo Lääkäriliiton tutkija Peppiina Saastamoinen tiedotteessa.

Johtavien lääkärien arvion mukaan erityisesti ostopalvelujen saatavuus on heikentynyt edellisestä vuodesta. Erittäin tai melko hyväksi sen arvioi nyt 47 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 61 prosenttia. Myös sijaisten saatavuuden ja lääkäritilanteen kokonaisuudessaan arvioidaan jonkin verran heikentyneen, vaikka avoimien tehtävien täyttämisen suhteen ei nähty muutosta edelliseen vuoteen.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnäsen mukaan tutkimus osoittaa, että vaikka perusterveydenhuollon hankalasta tilanteesta ja riittämättömästä resursoinnista on puhuttu vuosia, korjausta asiaan ei ole saatu aikaan.

Pärnänen kehottaakin tulevien hyvinvointialueiden päättäjiä ottamaan perusterveydenhuollon keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

”Julkinen perusterveydenhuolto on lopultakin saatava väestön tarpeita vastaavaksi, mitä vastikään lausuntokierroksella ollut perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn määräajan lyhentäminen viikkoon osaltaan tukee”, sanoo Pärnänen.

Lääkäriliitto on tutkinut terveyskeskusten lääkäritilannetta vuosittain jo 36 vuoden ajan tekemällä kyselytutkimuksen terveyskeskusten johtaville lääkäreille. Nykyisin mukana ovat myös KT Kuntatyönantajat, sosiaali- ja terveysministeriö ja THL. Vastausprosentti oli tällä kertaa 98 (N =135).

Lue seuraavaksi: