Työnantajille työterveyshuollon kustannuksista maksettuihin korvauksiin tulee ensi vuodesta alkaen muutoksia, Kela kertoo.

Korvaamisen painopiste siirtyy ehkäisevään työterveyshuoltoon. Linjanvetona on, että ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korvataan aina ensin. Korvausprosentti tulee myös olemaan ehkäisevässä työterveyshuollossa suurempi kuin sairaanhoidossa.

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Nykyisin sekä ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon korvaus on 50 prosenttia. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan kuitenkin korvata 60 prosenttia esimerkiksi silloin, kun työterveyshuolto ja työpaikka ovat yhdessä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta.

Jatkossa ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata aina 60 prosenttia. Sairaanhoidon korvaus ei muutu: se on jatkossakin 50 prosenttia.

Ensi vuodesta alkaen kummallakin korvausluokalla on kuitenkin yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Työntekijäkohtainen yhteisten kustannusten enimmäismäärä on 423,60 euroa.

Tästä määrästä Kela korvaa ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi myös käyttää kokonaan ehkäisevään työterveyshuoltoon.

Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa, jos yhteissummasta jää varaa. Sairaanhoidon kustannuksista korvataan kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä.

Yrittäjien työterveyshuollon korvaaminen säilyy entisellään, sillä ne painottuvat jo nykyisin ehkäisevän työterveyshuollon korvauksiin.

Lue myös: