THL:n ja sairaanhoitopiirien Kansallinen tehohoidon koordinaatio pandemian aikana palkittiin Vaikuttavuusseuran Vuoden vaikuttavuustekona Mediuutisten vuoden terveysalan vaikuttajien palkitsemistilaisuudessa 7. joulukuuta.

Kansallinen tehohoidon koordinaatio mahdollisti Vaikuttavuusseuran arvion mukaan tehohoidon kyvyn vastata nopeasti ja tehokkaasti koronapandemian vaatimuksiin. THL:ssä ja sairaanhoitopiireissä on jo vuodesta 1994 asti pyritty luomaan koko tehohoidon erikoisalan kattavaa laaturekisteriä, jota hyödyntäen saatiin pandemian aikana luotua viranomaisille ja kansalaisille reaaliaikainen tilannekuva tehohoidosta ja sen kuormituksesta sekä koronapotilaista.

Aiemmin vertaiskehittämiseen käytetty tieto saatettiin kansallisen päätöksenteon tueksi, ja sillä on ollut merkittävää yhteiskunnallista arvoa.

Vaikuttavuustekoja palkittiin kaikkiaan neljässä kategoriassa. Organisaatiotason Vaikuttavuuskulttuuritekona palkittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kokonaisuudessaan, Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekona Diakonissalaitoksen Vamos sekä Akuutin ratkaisutarpeen vaikuttavuustekona Duodecimin Koronavirustaudin oirearvio.

Lisäksi Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus sai arviointiraadin erityismaininnan.

Pandemian aikana saatiin luotua reaali­aikainen tilanne­kuva tehohoidosta ja sen kuormituksesta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vaikuttavuusohjelma koskee koko sairaanhoitopiirin organisaatiota ja sen tarkoituksena on käynnistää laaja toimintakulttuurin muutos. Hankkeessa on pystytetty vuoden 2021 aikana systemaattiset rakenteet vaikuttavuuden johtamiseen koko organisaatiossa.

Vamos-nuortenpalvelulla on pyritty saattamaan syrjäytymisen riskissä olevia nuoria työllisyys- tai koulutuspolulle ja toiminnan vaikuttavuutta on selvitetty määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoin Itlan kanssa. Tutkimustulosten mukaan Vamos-nuoret siirtyivät verrokkeja useammin opiskelemaan ja työelämään ja pitkäaikaistyöttömien osuus taas väheni verrokkeja enemmän.

Hanke on edelläkävijä integroidessaan vaikuttavuuden arvioinnin sosiaalipalvelujen toimintaan.

Koronavirustaudin oirearvio laadittiin viiden päivän kuluessa maaliskuussa 2020. Sen tekivät kustannus Oy Duodecim yhteistyössä DigiFinlandin ja THL:n kanssa. Oirearviolla kyettiin lähes reaaliaikaisesti ja pienillä voimavaroilla luomaan valtakunnallisesti tärkeä väline vähentämään pandemian aiheuttamaa terveydenhuollon lisäkuormitusta.

Vuoden vaikuttavuusteko 2021 -kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 34 ehdotusta, joista esikarsinnan jälkeen arviointiraati arvioi yhteensä 15 kilpailuehdotusta. Kukin ehdotus tarkasteltiin yksityiskohtaisesti käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mittareita.

Korjattu sanamuoto kunniamaininnat neljäksi kategoriaksi 20.12.2021 klo 8.36.