Liikunta suojaa naisia vaihdevuosien aikaisen systolisen verenpaineen nousulta, kertoo tuore tutkimus.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että vaihdevuosien aikana tapahtuu terveydelle epäedullisia muutoksia, joita liikunta voi auttaa ennaltaehkäisemään.

Keski-ikäisillä naisilla liikunnallinen elämäntapa on yhteydessä muun muassa matalampien LDL- ja korkeampien HDL-kolesterolitasojen sekä pienemmän rasvamassan ja vyötärönympäryksen kanssa.

Vaihdevuosien aikana voi vyötärölle kertyä rasvaa, verenpaine kohota tai paastoverensokeri- ja kolesteroliarvot heiketä. Nämä muutokset kasvattavat riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Liikunnan tiedetään yleisesti edistävän aineenvaihdunnallista terveyttä ja pienentävän riskiä sairastua edellä mainittuihin sairauksiin. Siitä tiedetään vähemmän, voiko liikunnalla vaikuttaa nimenomaan vaihdevuosien aikana tapahtuviin epäsuotuisiin muutoksiin.

"Sekä miesten että naisten aineenvaihdunnallinen terveys heikkenee ikääntyessä, mutta naisilla heikkeneminen kiihtyy vaihdevuosien aikana. Koska naiset elävät vaihdevuosien jälkeen jopa vuosikymmeniä, on tärkeää tutkia vaihdevuosien seurauksena terveydessä tapahtuvia muutoksia,” kertoo väitöskirjatutkija Hanna-Kaarina Juppi tiedotteessa.

”Seuraamalla samanikäisiä naisia, jotka erosivat toisistaan vaihdevuosistatukseltaan, pystyimme paremmin erottamaan ikääntymisen aiheuttamat muutokset vaihdevuosien hormonimuutosten aiheuttamista muutoksista,” Juppi jatkaa.

Tutkimuksessa naiset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, miten heidän vaihdevuosistatuksensa muuttui tutkimuksen aikana, ja ryhmiä verrattiin toisiinsa.

Naisilta mitattiin kehonkoostumus, vyötärönympärys, verenpaine, veren lipidi- ja sokeriarvot sekä fyysisen aktiivisuuden määrä kaksi kertaa neljän vuoden välein. S

Seurannan aikana kaikissa ryhmissä havaittiin terveyden kannalta epäedullisia muutoksia muun muassa keskivartalorasvan määrässä sekä LDL-kolesteroli- ja verensokeritasoissa. Erityisen suuria muutokset olivat ryhmällä, joka kävi läpi vaihdevuodet seurannan aikana.

"Tuloksemme osoittavat, että naisten aineenvaihdunnallinen terveys heikkenee vaihdevuosien aikana mutta liikunnallisella elämäntavalla keski-iässä voidaan ennaltaehkäistä riskitekijöiden kertymistä. Havaitsimme liikunnallisen elämäntavan olevan yhteydessä muun muassa matalampien LDL- ja korkeampien HDL-kolesterolitasojen sekä pienemmän rasvamassan ja vyötärönympäryksen kanssa, lisää väitöskirjatutkija Matti Hyvärinen.

Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.