Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille on päivitetty. Uusissa suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suositusta enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn.

– Lihasvoimaa ja tasapainoa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa, sanoo erikoistutkija Saija Karinkanta UKK-instituutista tiedotteessa.

Liikkumisen suosituksessa sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saa myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. Tällöin liikkumisen määrä on vähintään 1 tunti 15 minuuttia viikossa.

– Erityisesti haluamme korostaa liikkumisen monipuolisuutta ikäihmisillä. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen, Karinkanta korostaa.

Perinteisesti ikäihmiset pitävät kävelystä liikkumismuotona. Jotta suositus toteutuu, tulee reippaan kestävyyttä parantavan liikkumisen oheen lisätä lihasvoiman ja tasapainon harjoittamista, kuten kuntosaliharjoittelua tai kotivoimistelua.

– Jokaisen kannattaa liikkua arjessa niin paljon kuin oma terveydentila huomioiden on mahdollista, Karinkanta rohkaisee.

Ikäihmisten liikkumisen suosituksessa nostetaan esiin 18–64-vuotiaiden suosituksen tapaan kevyt liikuskelu, jolla on nykyisen tutkimusnäytön perusteella myös terveyshyötyjä.

– Lisäksi paikallaanoloa kannattaa tauottaa aina kun voi. Samoin uni ja palautuminen ovat mukana suosituksessa. Hyvinvoinnin kokonaisuus huomioidaan siis entistä vahvemmin myös yli 65-vuotiaiden päivitetyssä liikkumisen suosituksessa, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari lisää.

Uudistettujen liikuntasuositusten pohjana on yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän tieteellinen katsaus, joka julkaistiin loppusyksystä 2018. Liikkumisen suositusten päivitystyö alkoi UKK-instituutissa heti katsauksen ilmestymisen jälkeen.