Vuosina 2018 ja 2019 Hus menestyi huonosti Nuorten Lääkärien Yhdistyksen Koulutuspaikkakyselyssä, jossa arvioidaan valtakunnallisesti erikoistumiskoulutusta eri terveydenhuollon yksiköissä. Husin omien, tuoreimpien kyselytutkimusten tulokset kertovat, että puolentoista vuoden aikana tehdyt parannukset eivät vielä näy erikoistuvien lääkärien arjessa.

Hus aloitti keväällä 2019 järjestelmällisen toimenpideohjelman, joka tähtää erikoistuvien lääkärien työ- ja koulutusolosuhteiden parantamiseen kaikissa yksiköissä. Husissa erikoistuvilla lääkäreillä on mahdollisuus osallistua säännöllisiin mentorointitapaamisiin, vuoden 2021 alusta he saavat kouluttajalääkärit ja Hus myöntää heille valtakunnalliset tenttivapaat sekä koulutusrahan.

Tulosyksiköt ovat niin ikään tehneet uudistuksia erikoistuvien lääkärien ohjaukseen ja työhön. Esimerkiksi Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö otti käyttöön mallin, jossa erikoistuvilla lääkäreillä on oma erikoistuvien esimies. Husin Akuutissa erikoistuvilla on oma edustajansa johtoryhmässä.

– Tulokset vahvistavat vuoden aikana tekemämme huomion, että erikoistuvat ovat edelleen tyytymättömiä. Mentoroinnin tehostaminen ja vuoden 2021 alusta alkava kouluttajalääkäriohjelma sekä muut yksiköittäin vaihtelevat toimenpiteet vastaavat erikoistuvien esille tuomiin ongelmiin esimerkiksi ohjaussuhteessa, tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta toteaa tiedotteessa.

Erikoistuvien Hus-suosittelu on henkilöstötutkimuksessa kaikista ammattiryhmistä alhaisin (37 %). Tästä huolimatta myös he suosittelevat omaa työyksikköä lähes yhtä usein kuin muutkin: oman työyksikön suosittelu on Husissa hyvällä tasolla, 76 prosenttia.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyssä parhaimmat arvosanat arviointiasteikolla 1–10 saivat Hus Kuvantaminen (8,28), Akuutti (8,09) ja Sydän- ja keuhkokeskus (8,09).

– Hus on iso organisaatio ja meillä on monenlaisia yksiköitä ja työyhteisöjä, myös sellaisia, joissa erikoistuvat viihtyvät ja tuntevat voivansa vaikuttaa ja saavansa korkeatasoista opetusta. Emme me väsy, vaikka tulokset eivät ole kehittyneet kuten toivoimme, vaan entistä isommalla puhdilla jatkamme hyvin alkaneita parannustoimia, kehittämispäällikkö Elina Koota sanoo.

Husissa on noin 1 500 erikoistuvaa lääkäriä. Opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastasi 280 erikoistuvaa lääkäriä ja henkilöstötutkimukseen 296.