Väistyneen presidentin Donald Trumpin valtakauden viimeisen viikon tekoihin kuului päätös, joka muuttaa suuresti Yhdysvaltojen tapaa hoitaa opioidikriisiä.

Trumpin hallinto antoi maan lääkäreille oikeuden määrätä opioidiaddiktiosta kärsiville potilailleen korvaushoidoksi buprenorfiinia. Se on tähän asti vaatinut hallitukselta erityisen luvan, jonka saaminen on edellyttänyt kahdeksan tunnin koulutukseen osallistumista, kertoo

Nyt riittää, että lääkärillä on voimassa normaali reseptinkirjoitusoikeus.

Jatkossa lääkäri saa hoitaa buprenorfiinilla enintään 30 potilasta, ja sairaaloissa toimivat lääkärit ovat vapautettu tästä rajoituksessa. Jos lääkäri käy erillisen koulutuksen, hän saa hoitaa maksimissaan 275 buprenorfiinipotilasta.

Muutoksen arvellaan säästävän ihmishenkiä.

Reseptioikeuksien keventämisellä haetaan apua Yhdysvalloissa rankasti lisääntyneisiin opioidien yliannostuksesta johtuviin kuolemiin. Maassa on vuosia väitelty siitä, olisiko lääkärien oikeuksien laajentaminen oikea ratkaisu tilanteeseen.

Nyt sitä aiotaan kokeilla.

Terveyshallinnon lehdistötilaisuudessa kerrottiin Statnewsille, että taustalla on huoli siitä, mitä covid-19-epidemia saa aikaan ennestään huolestuttavassa opioidikriisissä. Muutoksen arvellaan säästävän ihmishenkiä.

Myös korvaushoitona käytetty buprenorfiini on opioidi, mutta toisin kuin monet väärinkäytetyt opioidit, se ei yksinään voi aiheuttaa hengityslamaa ja kuolemaa. Yhdistettynä alkoholiin tai bentsodiatsepiineihin sekin on hengenvaarallinen.

Ratkaisu on Trumpin presidenttikauden merkittävin päihdepoliittinen siirto, mutta uusi presidentti Joe Biden voi halutessaan helposti muuttaa linjauksen, koska kyseessä ei ole laki. Niinkö siinä käy?

– Epäilen sitä suuresti, terveyshallinnon virkamiehiin kuuluva Brett Giroir sanoi medialle.

Linjaus sai nopeasti amerikkalaisen lääkärikunnan tuen. American Medical Association (AMA) antoi kannanotossaan täyden kannatuksen ratkaisulle, koska Yhdysvalloissa on yli 2 miljoonaa opioidiriippuvaista korvaushoidon tarpeessa, mutta vain harva heistä saa hoitoa.

Suomen näkökulmasta ratkaisu mietityttää, sillä meillä tablettikäyttöön tarkoitetun buprenorfiinin väärinkäytöstä suoneen piikitettynä huumeena on tullut ongelma. Se on Suomen huumeiden käyttäjien keskuudessa yleisin opioidi.

Buprenorfiini kauppanimikkeitä Suomessa ovat esimerkiksi Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bunalict ja Buvidavil. Se on Suomen huumeiden käyttäjien keskuudessa yleisin opioidi.