Peijaksen sairaalan sijaispooli on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi työntekijäpulaan. Sijaispooli on nimetty Husin työhyvinvoinnin huippuyksiköksi maaliskuussa 2019.

Potilasmäärä ja henkilöstön tarve vaihtelevat sairaaloiden vuodeosastoilla päivittäin. Hoitajia saattaa olla joillain osastoilla liian vähän suhteessa potilasmäärään, kun toisessa yksikössä tilanne voi olla päinvastainen. Peijaksen sairaalassa ongelmaan tartuttiin vuonna 2015.

– Haasteena oli, että väärä määrä hoitajia oli väärässä paikassa väärään aikaan. Tämä näkyi osastojen kuormituksen vaihteluna, mikä johti yksittäisten osastojen hoitajien ylikuormitukseen. Sen lisäksi osastonhoitajilta meni paljon aikaa sijaisten metsästämiseen, mikä oli pois toiminnan johtamiseen käytettävästä ajasta, kertoo Husin sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikön toimialajohtaja Jukka Louhija Husin tiedotteessa.

Sijaispooli suunniteltiin ja toteutettiin 2015–2016. Nordic Healthcare Group (NHG) oli Husin tukena rakentamassa poolia. Pilottihanke toteutettiin vuonna 2017, minkä jälkeen pooli päätettiin vakinaistaa. NHG tuki Husia sijaispoolin suunnittelussa ja käyttöönotossa rakentamalla simulaation, jonka avulla mallinnettiin eri kokoisten sijaispoolien vaikutuksia osastojen kuormitukseen. Malli perustui kahden aiemman vuoden hoitojaksoihin ja työvuoroihin. Mallissa otettiin huomioon, kuinka paljon potilaita osastoilla oli, mitä hoitoa he tarvitsivat sekä kuinka paljon henkilöstöä työskenteli eri päivinä ja eri vuoroissa.

Sijaispooliin haettiin ensin Peijaksen sairaalan omaa henkilöstöä vapaaehtoispohjalta. Henkilöstön määrää kasvatettiin myös rekrytoimalla uusia työntekijöitä suoraan sijaispooliin. Poolille nimettiin oma osastonhoitaja, joka kävi jatkuvaa keskustelua eri osastojen tarpeista muiden osastonhoitajien kanssa.

Ennen sijaispoolin käyttöönottoa kukin osasto vastasi täysin itsenäisesti hoitajiensa riittävyydestä ja sijaisten hankkimisesta. Työvuorot koetettiin suunnitella useita viikkoja ennakkoon.

– Potilaiden, heidän hoitoisuutensa vaihtelun ja hoitohenkilöstön sairauspoissaolojen takia osaston hoitajamäärä vastasi lopulta melko harvoin todellista tarvetta. Käytännössä hoitajia oli osastolla joko liian vähän tai liikaa, kertoo Husin sisätautien ja kuntoutuksen linjan johtava ylihoitaja Eija Rissanen tiedotteessa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi, Klikkaa tästä.