Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustusta 18 hankkeelle, jotka toteuttavat viime keväänä hyväksytyn kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita.

Mielenterveysstrategian tavoitteena on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Mielenterveyspalvelujen painopistettä siirretään erikoistuneista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja nyt hyväksyttyjen hankkeiden toimintaa.

Vuoden 2021 alusta käynnistyvät kolme hankekokonaisuutta vahvistavat mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäisevät itsemurhia ja kehittävät työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluita.

Hankekokonaisuudet ovat seuraavat:

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa. Hankkeet vahvistavat kuntien mielenterveysosaamista parantamalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kykyä edistää mielenterveyttä, tunnistaa avun tarvetta ja lisätä mielenterveyden ensiaputaitoja. Huomiota kiinnitetään erityisesti nuoriin, mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin ja ikääntyviin.

Palveluja kehitetään alueellisesti peruspalveluiden ja järjestöjen yhteistyönä. Potilaiden ja perheenjäsenten osallisuutta palveluiden kehittämiseen lisätään. Hankkeet huomioivat myös pandemian aikana lisääntyneen digitaalisten hoitomuotojen tarpeen.

Itsemurhien ehkäisy. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet keskittyvät niihin alueisiin ja väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on edelleen muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeet torjuvat yksinäisyyttä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Ne lisäävät vapaaehtoistukea sekä järjestöjen roolia sote-palvelujen ja vanhuspalvelujen tukena. Apua tarvitsevia rohkaistaan hakemaan apua, läheisiä rohkaistaan ottamaan huolensa esille, ja tietoisuutta auttavista palveluista lisätään.

Palveluissa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä auttaa itsemurhariskissä olevia.

Työelämään kuntouttavat mielenterveyspalvelut IPS. IPS Sijoita ja valmenna! -hankkeet tuovat Suomeen tehokkaaksi todetun toimintamallin, jolla psykiatrisen sairauden vuoksi osatyökykyisiä kuntoutetaan työelämään. Kolme hanketta selvittää IPS-toiminnan soveltuvuutta Suomeen, ja niissä muodostetaan toiminnallinen kokonaisuus työllistymisen tuen, psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluista.