Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiö lahjoittaa 150 000 euroa Åbo Akademin farmasian koulutusalalle.

Kyseessä on yksi ensimmäisiä isoja lahjoituksia valtion vastinrahoitusohjelman mukaisessa varainkeruukampanjassa. Valtion vastinrahakampanjassa valtio myöntää tietyn summan jokaista yliopistoille lahjoitettua euroa kohti. Kampanja jatkuu vuoteen 2022.

Farmasian professori Jessica Rosenholm kertoo yliopiston tiedotteessa, että lahjoitus tukee uuden proviisorikoulutuksen käynnistämistä Åbo Akademissa. Samalla se lujittaa Åbo Akademin strategista tutkimusprofiilia "Terveyteen liittyvät ratkaisut”, johon farmasia kuuluu yhtenä alana.

– Lahjoituksen myötä voimme muun muassa panostaa Åbo Akademin kahden kampuksen, Turun ja Vaasan, väliseen yhteistyöhön. Tutkimusprofiilin puitteissa on suunnitteilla esimerkiksi yhteisiä kursseja Turussa proviisoriopintoja ja Vaasassa hoitotieteen opintoja suorittaville, Rosenholm kertoo.

– Lahjoitus vahvistaa farmasian koulutusosaamista Åbo Akademissa sekä tutkimusprofiilin oppiaineiden ja kampusten välistä yhteistyötä, sanoo rehtori Moira von Wright.

”Terveyteen liittyvät ratkaisut” on yksi Åbo Akademin tutkimusprofiileista, ja sen keskeisiä osa-alueita ovat lääkekehitys ja diagnostiikka, hoitotiede, psykologia ja informaatioteknologia.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Carlstedt näkee lahjoituksen edistävän säätiön tavoitteita, joissa ennaltaehkäisevä terveydenhoito on keskeisessä roolissa.

– Tukemalla alan koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia sekä innovaatioita haluamme osaltamme vaikuttaa terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen tulevaisuudessa, kertoo Carlstedt.