Riippumattomilla, tutkimusnäyttöön perustuvilla Käypä hoito -suosituksilla on vakiintunut ja tärkeä rooli lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitopäätösten pohjana ja käytännön työn tukena. Suositusten avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen turhaa vaihtelua.

Lääkäriseura Duodecim sai hallitusohjelman mukaisesti rahoituksen kaksivuotiselle hankkeelle, jonka tarkoituksena oli kääntää Käypä hoito -suositukset ruotsin kielelle. Hanke päättyi vuoden 2021 lopussa ja nyt kaikki 78 ajantasaista suositusta on julkaistu kummallakin kotimaisella kielellä. Tilanne uhkaa kuitenkin heiketä lähivuosien aikana.

”Emme voi jatkaa käännöstyötä ilman siihen osoitettua pysyvää rahoitusta. Uudet suositukset jäävät kääntämättä ja jo käännetyt menettävät merkityksensä, kun suosituksia päivitetään uuden tutkimustiedon karttuessa”, sanoo päätoimittaja Jorma Komulainen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -toimituksesta.

Suositusten julkaisu kummallakin kotimaisella kielellä on yhdenvertaisuuskysymys

Ruotsinkielisille Käypä hoito -suosituksille eli God Medicinsk Praxis -suosituksille on kysyntää etenkin kaksikielisissä kunnissa.

Kielellä on iso merkitys potilastyössä. Ruotsinkieliselle lääkärille on tärkeää voida lukea suosituksia omalla äidinkielellään ja toisaalta muunkielinen lääkäri voi hyödyntää suositusta kommunikoidessaan ruotsinkielisen potilaan kanssa.

”Suomi on virallisesti kaksikielinen maa. Käypä hoito -suositusten julkaiseminen molemmilla kotimaisilla kielillä on tärkeää. Kyse on kieliryhmien välisestä yhdenvertaisuudesta.”

Valtionapu Käypä hoito -suositustyölle laskenut

Käypä hoito -toiminnan vuosittain saama julkinen rahoitus on laskenut rajusti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 720 000 euron suuruinen valtionapu kattaa nykyisellään vajaan kaksi kolmannesta suositustyön kuluista.

Vuosittain tuotetaan ja kattavin päivityksin ylläpidetään 10–15 Käypä hoito -suositusta. Lisäksi tehdään pienempiä kohdennettuja päivityksiä 10–15 suositukseen. Käypä hoito -suosituksia toivotaan ja tarvitaan jatkuvasti enemmän kuin mitä nykyrahoituksella voidaan tehdä.

Ruotsinnoshanke toteutettiin käännöstoimistojen ja kokeneiden kaksikielisten erikoislääkäritarkastajien kanssa. Suositusten kääntäminen ruotsin kielelle vaatii kääntäjältä erityisosaamista. Lääketieteen ja terveydenhuollon sanastoon perehtyneen kääntäjän työn tarkisti äidinkielenään ruotsia puhuva ja kunkin suosituksen aihepiiriin perehtynyt lääketieteen asiantuntija. Toiminnan jatkuminen edellyttäisi noin 100 000 euron lisäystä vuosittaiseen rahoitukseen.

Lue seuraavaksi: