Akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jarmo Kantonen aloitti vuosi sitten Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n lääketieteellisenä johtajana, mutta jo toukokuun alussa työnkuva muuttui. Kantosesta tuli sote-alan suurimman yhteiskunnallisen yrityksen eli koko Diakonissalaitoksen konsernin lääketieteellinen johtaja.

"Olen saanut tutustua pohjamutia myöten tähän organisaatioon olemalla mukana strategiatyössä, luomassa uusia arvoja ja uutta johtamisorganisaatiota", Kantonen sanoo.

Keväällä Kantonen paneutui erityisesti lääkäritilanteen vakiinnuttamiseen.

"Nyt tilanne on erittäin hyvä. Lääkärit on palkattu vakituisiin työsuhteisiin ja olen voinut keskittyä muuhun."

Vuoden aikana Diakonissalaitoksella on muun muassa keskitetty terveyspalveluista vastaavan johtajan luvitukset Kantoselle ja jalkautettu uusittu asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma.

"Potilasturvallisuuden suunnittelu on tänä päivänä keskeinen kivijalka kaikessa sote-toiminnassa", Kantonen sanoo.

Kuluvan ja tulevan vuoden tärkeänä tavoitteena Kantosen listalla on riippuvuushäiriöisten ihmisten tukeminen. Diakonissalaitoksella sen keskeinen työmuoto on opioidikorvaushoito.

"Sen saatavuus huolettaa. Hyvinvointialueet näyttävät olevan tämänkin perusasian suhteen vielä lähtökuopissa. Sieltä on tulossa hyvin erilaisia ratkaisuja."

Kantonen muistuttaa, että on vaikea keksiä hyvinvointialueille vaikuttavampaa palvelua kuin opioidikorvaushoito.

"Se sentään puolittaa asiakkaiden kuolleisuuden."

Huumeiden käyttöhuoneet vaativat lakimuutoksia

Diakonissalaitos on ottanut selvän kannan myös yhteen vuoden puheenaiheista eli valvottuihin huumeiden käyttöhuoneisiin. Se on valmis kumppaniksi kokeiluihin.

"Lyhyellä tähtäimellä huumeiden käyttöhuoneet eivät etene. Ne vaativat lakimuutoksia, eikä nykyisellä hallituksella ollut vielä valmiuksia siihen."

Kantonen nostaa esiin myös toisen hyvinvointialueille tarjolla olevan palvelun: yhteisöllisen asunto ensin -konseptin.

Vuodenvaihteessa aloittaa Helsingin Kurkimäessä Diakonissalaitoksen asumisyksikkö Silta, joka tarjoaa kodin lähes 80 asunnottomalle.

"Katsomme, että asunto on perusoikeus, eikä palkinto raittiudesta. Tuettu asuminen voi selkeyttää kaaosmaista, riippuvuuksien täyttämää elämää."

Toimintaan pyritään saamaan mukaan myös asumisyksikön naapurustoa.

LUE MYÖS: