Kanta-palvelut ovat terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten vankassa suosiossa.

Kanta-palvelujen yhtä kulmakiveä, Potilastiedon arkistoa, käytti viime vuonna noin 10 000 terveydenhuollon toimijaa. Palvelun avulla potilaiden hoitotiedot tallennetaan kaikkien terveydenhuollon toimijoiden hyödynnettäviksi. Terveystiedot näkyvät kansalaisille Omakannan kautta.

Omakantaa puolestaan käytti vuoden 2019 aikana yli 2,3 miljoonaa suomalaista. Käyntimäärä kasvoi lähes neljänneksen edellisvuoteen verrattuna.

Marraskuussa 2019 Omakannassa tehtiin kaikkien aikojen kuukausiennätys, kun käyntejä oli yhteensä 1,96 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan palveluun kirjauduttiin viime vuoden aikana yli 20 miljoonaa kertaa.

Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista.

Viime vuonna reseptin uusimista pyydettiin Omakannassa yli 2,7 miljoonaa kertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista vuoden 2019 reseptien uusimispyynnöistä noin 26 prosenttia tehtiin palvelun kautta.

Sähköisiä reseptejä kirjoitettiin vuoden aikana 29,3 miljoonaa.

Viime vuonna Kanta-palveluita kehitettiin muun muassa siten, että uusina tietoina mukaan tulivat optometrian potilastiedot. Osa optikkoliikkeistä liittyi käyttämään Kanta-palveluja.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös sosiaalihuollon tietojen laajempaa liittämistä osaksi Kanta-palveluja. Kanta-palvelujen avulla sosiaalihuollon ammattilaisten työ helpottuu, ja asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu paremmin.

Taloustutkimuksen julkaiseman selvityksen mukaan kanta.fi-verkkopalvelu oli viime vuonna kolmanneksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi. Sijoitus pysyi samana kuin edellisvuonna, mutta kanta.fi kasvatti arvostusindeksiään ohittaen jopa Googlen.

Myös palvelun käyttäjätyytyväisyysindeksi kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kanta.fi-sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti.

Kanta-palveluja kehitetään Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden alan toimijoiden yhteistyönä.