Vita Laboratoriot tiedottaa ottavansa ensimmäisenä Suomessa käyttöön menetelmän, jolla se pystyy omista näytteistään noin vuorokaudessa selvittämään, onko potilaan koronavirus niin sanottu brittivariantti tai Etelä-Afrikasta alun perin löydetty variantti.

Yhtiö tekee tässä yhteistyötä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa, jonne Vitan koronalaboratoriossa PCR-tekniikalla havaitut positiiviset näytteet lähetetään sekvensoitaviksi.

– Kliiniseltä kannalta merkittävintä uudessa jatkotutkimuksessa on, ettei tartunnan saaneiden potilaiden tarvitse jäädä epätietoisiksi siitä, onko heillä herkästi leviävä variantti vai ei, sanoo testin pystyttäneeseen työryhmään kuuluva kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta tiedotteessa.

Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja Petri Auvinen kertoo, miksi uusi järjestely on mahdollinen nopealla aikataululla.

– Olemme jo viime kevään aikana kehittäneet ryhmässämme Lars Paulinin ja Pia Laineen kanssa menetelmän koronavirusten koko perimän eli genomin sekvensoimiseksi. Olemme soveltaneet tätä tietoa ja kehittäneet edelleen suoraviivaisen ja nopean menetelmän, jolla voidaan perinteistä Sanger-sekvensointia ja nykyaikaisia bioinformatiikan menetelmiä käyttäen analysoida epidemian kannalta merkitsevimmät alueet koronaviruksen genomeista, Auvinen sanoo.

Uusi tutkimus ei korvaa THL:n ja Husin tekemää laajempaa mutta nykytilanteessa hitaampaa epidemiologista sekvensointia.

Myös Mehiläinen on tiedottanut aikovansa nyt nopeuttaa koronaviruksen muunnosten tutkimuksia.

Mehiläisen toimintamallissa sekvensointi tehdään yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa. Tieto muuntuneesta viruksesta saadaan nopeimmillaan 2–3 päivän kuluessa näytteenotosta.

– Haluamme tuoda ensisijaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön tarjolle palvelun koronaviruksen muunnosten tutkintaan, jotta ne saavat nopeasti uusien virusvarianttien tartuntaketjut selville ja katkaistua, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Aiemmin vain muuntovirusten suhteen riskiryhmiksi määriteltyjen henkilöiden, kuten ulkomaanmatkailijoiden, näytteitä on THL:n ohjeistuksen mukaan ohjattu jatkotutkimuksiin.