Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myönsi menneellä viikolla rahoitusta 33 uudelle tutkijatohtorille, yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Tutkijatohtorien kolmivuotisen rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa.

Rahoitus on tarkoitettu tutkijatohtorin oman palkan lisäksi henkilökohtaisiin tutkimuskuluihin sekä kansainväliseen ja kotimaiseen liikkuvuuteen.

Lääketieteen alalta BTY-toimikunta rahoitti esimerkiksi Nina Marsin tutkimusta 290 884 eurolla. Mars tutkii Helsingin yliopistossa perinnöllistä rintasyöpää. Marsin tutkimuksessa hyödynnetään suomalaisia rekistereitä sekä FinnGen-tutkimuksen lähes 500 000 osallistujan tietoja.

Tutkimuksen lähtökohtana on, että yksilön perinnöllistä sairastumisalttiutta voidaan tutkia testaamalla tunnettujen suurivaikutteisten geenien kantajuutta, mutta rintasyöpä voi periytyä myös lukuisten eri puolilla perimää sijaitsevien muiden geneettisten alttiusalueiden välityksellä.

Näiden alttiusalueiden yhteisvaikutusta voidaan mitata geneettisillä riskipisteillä, joiden avulla tunnistetaan selkeästi suurentuneessa rintasyöpäriskissä olevia naisia.

Tutkimuksessa tarkastellaan, voidaanko rintasyövän riskiarviota tarkentaa huomioimalla geneettinen riskipisteytys suurivaikutteisten geenivarianttien lisäksi. Tavoitteena on selvittää, voidaanko riskipisteytyksen avulla arvioida yksilöllistetyn rintasyöpäseulonnan tarvetta tai rintasyövän ennustetta.

Myös Aalto-yliopiston tutkijatohtori Petteri Hyvärinen sai 270 136 euron rahoituksen. Hän pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa yksilöitä, joiden riski melun aiheuttamille kuulovaurioille on kasvanut. Mikäli pystytään tunnistamaan yksilöt, joilla on suurin riski meluvauriolle, voitaisiin ennakoivat toimet aloittaa jo ennen kuin kuulossa tapahtuu peruuttamattomia muutoksia.

Hyvärisen tutkimuksessa tätä reaktiota päivittäiseen ääniympäristöön ja siitä palautumista seurataan mobiililaitteeseen toteutetulla kuulontutkimusmenetelmällä.

Tutkijatohtori Sanna Honkalan Itä-Suomen yliopistossa tekemän pre-kliinisen tutkimuksen tavoite on antaa uutta tietoa aivojen sokeriaineenvaihdunnasta ja tulehduksesta sekä laajentaa tietämystämme insuliiniresistanssiin johtavista mekanismeista.

Tutkimuksen taustalla on se, miten lihavuus ja insuliiniresistenssi ovat yhteydessä aineenvaihdunnan häiriöihin useissa kudoksissa, kuten myös aivoissa.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen insuliini-stimuloitu sokerinotto on lisääntynyt lihavilla ja insuliiniresistenteillä henkilöillä. Lisäksi, painonpudotuksen ja liikuntaharjoittelun on osoitettu alentavan aivojen sokerinottoa. Näihin muutoksiin johtavia mekanismeja ei kuitenkaan vielä tunneta.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää insuliiniresistenssin ja liikuntaharjoittelun vaikutusmekanismeja aivojen aineenvaihduntaan, tulehdukseen ja rakenteeseen sekä määrittää aivojen sokeriaineenvaihdunnan ja tulehduksen välistä yhteyttä tyypin 2 diabeteksen rottamallilla. Menetelmänä käytetään muun muassa in vivo 18F-FDG ja [11C]-(R)-PK11195 positroniemissiotomografiaa ja autoradiografiaa.

Honkala sai BTY-toimikunnalta rahoitusta 264 808 euroa.

Toimikunta painotti korkean tieteellisen laadun ja hakijan pätevyyden lisäksi tänä vuonna erityisesti hakijoiden jo luomia kansallisia sekä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Tänä vuonna noin 73 prosenttia rahoitetuista tutkijatohtoreista on naisia, kun tutkijatohtorihakijoista heitä oli 58 prosenttia.

– Tutkijatohtorihakemukset olivat tänä vuonna hyvin korkeatasoisia. Rahoitusta myönnettiin lupaaville tutkijoille, joiden hakemus oli innovatiivinen ja erityisen korkeatasoinen ja sisälsi kansainvälistä yhteistyötä, kertoo biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Ursula Schwab.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.