Syöpäsäätiön teettämän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia syöpätutkijoista kokee, että tutkimusrahoituksen saaminen on vaikeutunut.

Tärkeimmät tutkimuksen rahoittajat ovat vastaajien mukaan yksityiset säätiöt. Sen sijaan julkinen rahoitus ja yliopistoilta saatu perusrahoitus ovat vastaajien mielestä vähentyneet.

Myös kilpailu rahoituksesta on lisääntynyt – tutkijan työajasta saattaa mennä jopa neljäsosa rahoituksen hankkimiseen. Hankalinta apurahan saaminen on vastaajien mielestä oman tutkimusryhmän johtajana sekä tutkijatohtorina.

Kyselyn mukaan syöpätutkimuksen suurin rahoittaja ovat yksityiset säätiöt, joiden osuus on 39 prosenttia syöpätutkimuksen rahoittamisesta.

Vastaajien oman yliopiston osuus tutkimusrahoituksesta on 19 prosenttia. Syöpäsäätiön osuus on 19 prosenttia haastateltujen syöpätutkijoiden saamasta rahoituksesta.

Kyselyyn vastasi 97 syöpätutkijaa.

Valtion budjetissa terveydenhuoltoalan tutkimukseen kohdennetut määrärahat ovat Syöpäsäätiön tietojen mukaan vähentyneet 63 prosenttia vuosina 2011–2016.

Syöpäsäätiö käynnisti maanantaina Suomen tärkein apuraha -keräyksen, jonka tavoitteena on kerätä seitsemän miljoonaa euroa syöpätutkimukseen.

Keräyksen suojelijoina toimivat presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.