Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, miksi koronavirusta esiintyy vähemmän lapsilla kuin aikuisilla ja miksi lapset sairastavat yleensä lievemmän taudin.

Arvioiden mukaan lasten osuus tunnistetuista covid-19-tautitapauksista on vain kaksi prosenttia.

Koronaviruksen on ajateltu toimivan niin kutsuttujen ACE2-reseptoreiden kautta. ACE2-reseptoreita on hengitysteissä, munuaisissa, sydämessämme ja suolistossa. Koronavirus käyttää nimenomaan hengitysteissä olevia reseptoreita tunkeutuessaan sen pintasoluihin. Näin se pääsee edelleen keuhkoihin aiheuttamaan tulehduksen.

Tutkijat ovat pohtineet, että lasten lievempi tauti voisi liittyä virusten heikompaan kiinnittymiseen ACE2-reseptoreihin. On myös ajateltu, että lapsilla näitä reseptoreita vois olla määrällisesti vähemmän kuin aikuisilla.

Jama-tiedelehdessä julkaistu tutkimus näyttää vahvistavan tätä tietoa.

Tutkimuksessa ilmeni, että alle 10-vuotiailla lapsilla ACE2-reseptoreita löytyi nenän epiteelistä huomattavasti vähemmän kuin sitä vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Määrä lisääntyi iän mukana.

– Tämä saattaa selittää sen, miksi lapset ovat pääosin säästyneet pandemialta, kertoo tutkimusta johtanut genomitieteiden ja lastentautien professori Supinda Bunyavanich.

Tutkimusta tehtiin astmatutkimusta varten vuosina 2015-2018 kerätyillä näytteillä.

Tutkijat ottivat näytteitä 305 potilaan nenän limakalvoilta. Osallistujat olivat 4-60-vuotiaita. Solunäytteistä eristetyn RNA:n avulla määritettiin ACE2-geenin esiintymistä nenän epiteelissä.

Koronavirus käyttää solun sisään päästäkseen ACE-reseptoreita. Lapsilla niitä on vähemmän kuin aikuisilla.Koronavirus käyttää solun sisään päästäkseen ACE-reseptoreita. Lapsilla niitä on vähemmän kuin aikuisilla.

Aiemmin on pohdittu myös, selittäisikö reseptoreiden määrän ero senkin, että tauti on miehillä vakavampi kuin naisilla: on raportoitu, että miehillä olisi enemmän ACE2-reseptoreita keuhkoissa kuin naisilla.

Tässä tutkimuksessa tulokset olivat riippumattomia sukupuolesta. Myöskään se ei vaikuttanut, sairastiko potilas astmaa vai ei.

ACE2-reseptorit liittyvät myös geeneihin, joiden osuutta koronavirussairastavuuteen on pohdittu.

Miksi joku sairastuu vakavasti ja joku toinen ei ollenkaan, vaikka saa virusta elimistöönsä?

Vaikka riskiryhmiin kuuluvat ja ikäihmiset ovat keskimäärin muita suuremmassa riskissä, virus on tappanut joitakin tiettävästi perusterveitä nuoriakin. Toisaalta hyvin iäkkäätkin ovat selvinneet infektiosta.

Tutkijat ovat pitäneet mahdollisena, että tietynlainen mutaatio juuri ACE2-reseptoreissa tekee ne entistä avoimemmaksi kulkureitiksi koronavirukselle.

Mount Sinai-tutkijoiden tuloksista kirjoitti ensin Lääkärilehti. Aiheesta kertoi myös Helsingin Sanomat.