Sairaanhoitajaopiskelijoita ammattikorkeakouluissa opettavat kritisoivat ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia Sairaanhoitajaliiton kyselyssä. Opettajien mielestä rahoitusmalli ohjaa toimintaa väärään suuntaan:

”Se että koulujen rahoitus on nykyään niin vahvasti sidottu opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja valmistumiseen aiheuttaa painetta madaltaa vaatimustasoa. ”

”Myös se, että jokainen hylätty tehtävä tai harjoittelujakso lisää joko opettajan työtä tai koulun kustannuksia, aiheuttaa sen, että hylsyjä ei helposti anneta, vaikka syytä olisi.”

42 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että toisinaan ammattikorkeakoulusta valmistuu opiskelija, joka ei ole saavuttanut riittävää ammatillisuutta.

Sairaanhoitajaliitto kysyi kesäkuussa ammattikorkeakoulun opettajilta, millä tolalla sairaanhoitajien koulutus on. Kysely toteutettiin jakamalla kyselylinkkiä ammattikorkeakoulun opettajille sekä verkostojen kautta että sosiaalisessa mediassa.

Vastauksia tuli 104. Vastaajien suhteellisen pienen määrän takia vastaukset ovat viitteellisiä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kokee, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa kliinisten taitojen opettamiseen. 68 prosenttia on joutunut tinkimään opetuksen laadusta ajan ja resurssien riittämättömyyden takia.

Opettajista 76 prosenttia arvioi, että työn kuormittavuus on lisääntynyt. Opettajat mainitsevat kyselyssä, että aikaa menee paljon opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen.

Lähes kaikki vastanneet ovat kohdanneet opiskelijoita, joilla on päihde- tai mielenterveysongelma.

79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeissa pitäisi olla näyttöön perustuva soveltuvuustesti, joko psykologinen tai muutoin soveltuvuutta ennustava.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.