Tarkka mekanismi, jolla psykedeeliset huumeet sitoutuvat aivoreseptoreihin, on selvitetty kokeellisissa mittauksissa ensimmäistä kertaa koskaan. Läpimurrosta kerrotaan yhdysvaltalaisen Pohjois-Carolinan yliopiston tiedotteessa.

Bryan L. Rothin johtamissa tutkimuksissa lähdettiin siitä aiemmasta tiedosta, että psykedeelien sitoutuminen serotoniinireseptori HTR2A:han on mekanismin ydin. Huumemolekyylin ja reseptorin välisen kemiallisen kompleksin rakennetta ei ollut kuitenkaan aiemmin mitattu kokeellisesti.

Mittaukset perustuvat kryoelektronimikroskopiaan ja röntgenkristallografiaan.

Tulokset ovat kuitenkin siinä mielessä alustavia, että tutkijat ehtivät selvittää vain kahden hallusinogeenisen aineen sitoutumista HTR2A:han. Näistä toinen on LSD, toinen vain muutama vuosi sitten keksitty aine 25-CN-NBOH.

Jälkimmäistä ainetta tutkijat nimittävät Cell-lehdessä julkaistussa tieteellisessä raportissaan ”prototyyppiseksi hallusinogeeniksi”. 25-CN-NBOH on yksi kaikkein selektiivisimmistä tunnetuista HTR2A-reseptoriin sitoutuvista molekyyleistä.

Tiedotteen mukaan tutkimusta motivoi – ainakin virallisesti – tavoite löytää lääkeaineita, joilla olisi samanlaisia vaikutuksia masennuslääkkeenä kuin klassisilla hallusinogeeneilla, mutta ilman psykedeelisiä sivuvaikutuksia.

Yhdysvaltain liittovaltion lääkevirasto FDA myönsi vuonna 2018 luvan psilosybiinin käytölle vaikean masennuksen hoidossa. Psykedeelisten huumeiden viihdekäyttö kuitenkin on – kuten tunnettua – ankarasti kiellettyä lähes kaikkialla maailmassa.