Sosiaali- ja terveysministeriön esitystä tartuntatautilain ja rikoslain väliaikaisista muutoksista on arvosteltu runsaasti niin lausuntakierroksella kuin sen ulkopuolellakin.

Muun muassa Helsingin kaupunki ja useat ammattiliitot ovat sitä mieltä, että esitetyt rajoitukset olisivat muita EU-maita kireämpiä ja aiheuttaisivat ongelmia rajavalvonnassa. Myös lain muotoilua on kritisoitu, esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiiri kuvaili lausunnossaan luonnoksen olevan yleisvaikutelmaltaan huolimaton.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Maija Neva, onko lakiesitys täysi susi?

”Ei se nyt susi ole, mutta olemme tietenkin tunnistaneet niitä ongelmakohtia. Tämä on ollut vaikea kokonaisuus, jossa on erittäin paljon liikkuvia osia.”

Neva viittaa pitkään jatkuneeseen lainvalmisteluprosessiin. Vastaava esitys kävi jo kerran aiemmin syksyllä kääntymässä eduskunnassa.

”Virustilanne elää koko ajan, niin tämä on tällaista liikkuvaan maaliin ampumista.”

Hänen mukaansa lain valmisteluun on kohdistunut pitkästä prosessista huolimatta kova aikapaine: pandemian aikana työmäärä on ollut poikkeuksellinen. Kaikki palaute ei myöskään ole ollut kriittistä, vaikka lausuntoja tulikin poikkeuksellisen paljon.

”Toisessa vaakakupissa on tarkkarajaista sääntelyä, kuten vapaa liikkuvuus ja perusoikeuksien rajoittamattomuudet. Toisessa taas virus, joka ei välitä näistä EU- tai kotoperäisistä säädöksistä yhtään, vaan liikkuu ja tekee virusmuunnoksia omaan tahtiinsa”, Neva selvittää.

Esityksen kohtaama palautevyöry ei tullut STM:lle Nevan mukaan yllätyksenä.

”Jos olisi aikaa hioa ja tehdä monta vuotta, niin tulisihan siitä parempi. Mutta virustilanne elää koko ajan, niin tämä on tällaista liikkuvaan maaliin ampumista.”

Tiukempien rajoitusten tulisi koskea vain riskimaita.

Lakiesitystä on kritisoitu siitä, että siinä esitetyt rajoitukset eivät olisi yhtenäisiä muiden EU-maiden kanssa. Muun muassa Helsingin kaupungin kanta oli aiemmin keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa selvä: tiukempien rajoitusten tulisi koskea vain riskimaita, toisin kuin luonnoksessa on esitetty.

”Virusmuunnoksia voi tulla myöskin matalan ilmaantuvuuden maista. Myös esimerkiksi Ruotsissa on paljon huonompi tilanne viruksen osalta. Virokin oli pitkään hyvä, mutta tilanne huononi nopeasti”, Neva perustelee.

Hänen mukaansa tiukennettujen rajoitusten ulottaminen vain korkean ilmaantuvuuden maista tuleviin olisi haastavaa. Jos näin tehtäisiin, muuttuvaan virustilanteeseen pitäisi pystyä reagoimaan jatkuvasti. Täytyisi muuttaa asetuksella, mitä maita rajoitukset milloinkin koskevat.

Lue myös:

Huomiota on herättänyt myös vaatimus toisesta koronatestistä. Siihen Suomeen tulevan matkustajan tulisi mennä sakon uhalla, jos hän saapuu maahan pelkästään negatiivisen koronatestin turvin.

Nevan mukaan asiasta keskustellaan vielä, samoin kuin vaaditusta toisesta rokoteannostuksesta. Hän kertoo, että esityksen yhteensopivuus EU:n koronatodistuksen kanssa on tärkeä huomioida.

”Lausuntokierroksen jälkeen oli vielä muutamia liikkeitä siinä EU:n rokotetodistusasiassa, nämä täytyy vielä varmistaa ennen kuin esitys viedään eduskuntaan."

Onhan se aika vaikea yhtälö.

Neva suhtautuu matkailualan yrittäjien huoleen rajoitusten mahdollisista vaikutuksista ymmärtävästi. Samaan aikaan tilanne on hänen mukaansa haastava, eikä helppoja ratkaisuja ole.

”Jos samaan aikaan halutaan vapauttaa matkailua, mutta ehkäistä viruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti, onhan se aika vaikea yhtälö.”

Tarkka aikataulu lain valmistelun etenemisestä on vielä auki, mutta STM pyrkii toimimaan nopeasti. Aikaisimmillaan laki olisi olla eduskunnan käsittelyssä ensi viikon lopulla.

Juttua muokattu 3.6.2021 klo 13:12: lisätty alkuun tarkennuksia ja loppuun faktalaatikko