Maan suurimman yksityisen silmäleikkauksia tarjoavan sairaalaketjun ja toiseksi suurimman optikkoketjun Silmäaseman hallitus on yksimielisesti päättänyt olla suosittelematta Coronarian tekemän ostotarjouksen hyväksymistä.

Hallituksen mukaan tarjottu vastike on liian matala. Coronaria on tarjonnut Silmäaseman osakkeista 6,00 euron käteisvastiketta. Coronaria teki pakollisen ostotarjouksensa elokuussa, kun sen omistusosuus Silmäasemasta ylitti 30 prosenttia.

Tarjousvastike on noin 10,4 prosenttia korkeampi kuin tarjousta edeltävien kuuden kuukauden painotettu keskikurssi ja 9,4 prosenttia korkeampi kuin edeltävien kolmen kuukauden kurssi.

Kun Silmäasema listautui pari vuotta sitten, osakkeen merkintähinta oli 6,90 euroa.

Silmäaseman hallituksen mukaan osakkeen vaihto on ollut vähäistä, minkä johdosta osakkeen markkina-arvo ei välttämättä anna oikeaa kuvaa Silmäaseman osakkeen käyvästä arvostuksesta.

– Yhtiön strategian mukainen toiminta tai pitkällä aikavälillä mahdollinen tarjouksentekijän omistuksen realisointi voisi mahdollisesti tulevaisuudessa tuottaa tarjousvastiketta korkeamman arvon osakkeenomistajille. Yhtiön hallitus ei kuitenkaan voi taata, että ostotarjouksen hyväksymättä jättäminen tai joku muu vaihtoehto toteutuessaan tuottaa korkeamman arvon kuin ostotarjouksen hyväksyminen, yhtiön hallitus kirjoittaa lausunnossaan.

Strategisten suunnitelmien vaikutukset Silmäaseman työllisyyteen on esitetty turhan yleisluontoisesti.

Silmäaseman hallitus katsoo, että tarjousasiakirjassa esitetyt strategiset suunnitelmat ja niiden todennäköiset vaikutukset Silmäaseman toimintaan ja työllisyyteen on esitetty yleisluontoisesti niitä kuitenkaan tarkemmin perustelematta.

Tarjousasiakirjassa on todettu, että Coronian aikomuksena on jatkaa Silmäaseman toimintaa erillisenä yksikkönä, mutta toisaalta Coronaria näkee mahdollisuuden kehittää Coronarian ja Silmäaseman yhteistyötä perinteisen ja digitaalisen terveydenhuollon keinoin sekä mahdollisesti laajentaa liiketoimintakonseptia kotimarkkinan ulkopuolelle.

Silmäaseman hallitus sanoo, ettei se pysty tarjousasiakirjan perustella antamaan kattavaa arvioita ostotarjouksen mahdollisen toteutumisen vaikutuksesta Silmäaseman toimintaan ja työllisyyteen Silmäasemassa.

Juttu on alun perin julkaistu Kauppalehdessä 11.9.2019.

Lue myös:

Miten yritys voi tarjota lääkärintyötä nollahintaan?(MU 8.3.2019)

Työterveysbisnes voi hyvin ja yksityinen sektori valtaa alaa: ”Kuukausittain tulee tarjouspyyntöjä kunnilta” (MU 16.7.2019)

Amgen hakee biologisten lääkkeiden kehitykseen buustausta Skandinaviasta – Teki ostotarjouksen pohjoismaalaisesta lääkefirmasta (MU 23.5.2019)

”Ei estä tehokasta kilpailua” – Terveystalon ja Attendon yrityskauppa hyväksyttiin (MU 14.12.2018)