Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueelle Itä- ja Keski-Suomeen halutaan perustaa liikkuvia leikkaustiimejä. Tiimit voisivat tehdä tiettyjä vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen sairaaloissa.

Uusi tiimimalli on osa lain edellyttämää erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta.

Kysin erva-alueen sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien johtajat luovuttivat yhteisen kannanottonsa järjestämissopimukseen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle eduskunnassa 11. syyskuuta.

Kannanoton mukaan äärimmilleen vietynä keskittäminen johtaa tilanteeseen, jossa tietyillä erityisen vaativilla osa-alueilla osaaminen on vain yksittäisten lääkärien ja muiden avainosaajien käsissä.

Toimijoilla on yhteinen näkemys siitä, että tiimimallilla turvataan maantieteellisesti laajan Kysin erva-alueen sairaaloiden päivystystoiminta ja paikallisen osaamisen säilyminen.

Kaikki valtuustot käsittelevät mallin syys- tai lokakuussa.

Kannanotossa todetaan, että esitetty tiimimalli noudattaa hallitusohjelman linjauksia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta.

Järjestämissopimuksessa määritellään toimenpiteet, joita tiimimalli koskee.

Malli käsitellään kaikissa alueen sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien valtuustoissa syys- tai lokakuussa.

Lue lisää kirurgiasta:

Kilpirauhasen liikatoiminta lisää sydän- ja syöpäsairauksien riskiä – Leikkaus vähentää kuolleisuutta (MU 11.9.2019)

Viiden vuoden seuranta – Skolioosileikkaus parantaa nuorten potilaiden elämänlaatua merkittävästi (MU 9.9.2019)

Hus vähensi lasten sydänleikkausten siirtoja leanin avulla: ”Elokuussa saavutettiin tavoite eli yhtään leikkausta ei siirretty” (MU 6.9.2019)