Uusi Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkimus on tunnistanut viisi uniapnealle altistavaa geneettistä riskitekijää, joista neljä on yhteydessä ylipainoon. Tämä on maailman ensimmäinen perimälaajuinen tutkimus uniapneasta.

– Löydökset osoittavat, että uniapnealla ja lihavuudella sekä tyypin kaksi diabeteksella on osin yhteneväinen geneettinen alttius, kertoo professori Samuli Ripatti Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Noin 17 prosenttia keski-ikäisistä miehistä ja yhdeksän prosenttia naisista sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa Suomessa. Suurin osa tapauksista jää kuitenkin diagnosoimatta. Se on terveysriski, sillä hoitamattomana se lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin kaksi diabetekseen.

Nyt julkaistu tutkimus tehtiin laajalla FinnGen-aineistolla. Tutkimus tehtiin yhdistämällä yli 200 000 suomalaisen genomitiedot terveysrekisteritietoihin. Tutkimusaineistossa oli yli 16 700 uniapneapotilasta. Tulokset varmennettiin Viron, Iso-Britannian ja Skånen biopankeista saatujen aineistojen avulla.

– Tulokset tukevat syy-seuraussuhdetta lihavuuden ja uniapnean välillä ja siksi ne painottavat lihavuuden hoidon tärkeyttä myös osana uniapnean ennaltaehkäisyä ja hoitoa, sanoo aiheesta väitöskirjaa valmisteleva erikoishammaslääkäri Satu Strausz Helsingin yliopistosta ja HUSista tiedotteessa.

Viidestä riskitekijästä yksi oli ylipainosta riippumaton. RMST- jaNEDD1-nimisten geenien lähellä sijaitseva variantti liittyi masennuslääkkeiden tarpeeseen ja käyttöön. Sen merkitystä uniapnean synnylle ei vielä tunneta.

– Uniapneaan on syytä suhtautua vakavasti. Sen osoittaa myös aiempi tutkimuksemme, jossa totesimme keskivaikean ja vaikean uniapnean altistavan vakavalle, sairaalahoitoa vaativalle koronavirusinfektion oirekuvalle, sanoo Strausz.