Aivotutkija, akateemikko Riitta Harille on myönnetty Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2020 kunniapalkinto.

Palkinto on Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus, joka jaetaan tieteellisessä työssä erityisen ansioituneelle jäsenelle.

Riitta Hari johti Otaniemen Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion aivotutkimusyksikköä vuodesta 1982 vuoteen 2016.

Harin työtovereineen käyttämä ja kehittämä kuvantamismenetelmä magnetokefalografia (MEG) mittaa aivojen heikkoja magneettikenttiä millisekuntien tarkkuudella. MEG antaa tietoa siitä, miten ja missä aivot aktivoituvat erilaisissa tilanteissa.

Myöhemmin Hari on kehittänyt kahden ihmisen neurotiedettä, jossa selvitään sosiaalisen vuorovaikutuksen aivoperustaa.

Hari on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja professori emerita. Hän on julkaissut yli 400 vertaisarvioitua artikkelia ja ohjannut 42 väitöskirjatyötä.

Hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1994, Yhdysvaltain tiedeakatemian jäsen vuodesta 2004 ja tieteen akateemikko vuodesta 2010.