Tyks vakinaistaa mittavan määrän, eli yhteensä 122:n hoitohenkilöstöön kuuluvan ammattilaisen tehtävää. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vakanssipaketin tiistaina 25. tammikuuta.

”Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä ajassa, jolloin koko sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on suuri pula työntekijöistä. Henkilöstön työhyvinvointi on meillä kaiken perusta ja potilaiden hyvinvoinnin lähtökohta”, Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo.

Virolaisen mukaan muutokset myös turvaavat ja parantavat potilaiden hoitoa, sillä uusilla vakansseilla sitoutetaan osaavia ja kokeneita ammattilaisia Tyksiin.

Tarvetta pysyvälle työvoimalle

Tällä hetkellä noin viidennes Tyksin hoitohenkilöstöstä, eli noin 1 100 henkilöä, on määräaikaisissa työsuhteissa. Merkittävä osa heistä on vakinaisen henkilön sijaisia. Ryhmään kuluu myös joko omasta pyynnöstään tai eri mittaisille projekteille palkattuja määräaikaisia henkilöitä.

”On hyvä, että työnantaja haluaa pitää kiinni osaavasta hoitohenkilökunnasta. Kun peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia on useita, kasvaa oletus, että pysyvälle työvoimalle on tarvetta”, sanoo pääluottamusmies Jussi Rantanen.

Viime aikoina hoitohenkilöstöön on palkattu esimerkiksi noin 200 vanhempainvapaan sijaista vuosittain. Lisäksi sijaisia on tarvittu muihin poissaoloihin. Nyt perustettavat vakinaiset tehtävät liittyvät ennen vuotta 2019 aloittaneiden, pitkien määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen. Hoitohenkilöstöstä eläköityy vuosittain noin sata ammattilaista.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on ollut vähentää määräaikaisia palvelusuhteita ja vakinaistaa niissä olevaa henkilöstöä.

”Haluamme pitää henkilökunnastamme hyvää huolta. Samalla rakennamme entistä parempaa henkilöstökokemusta tulevalle hyvinvointialueelle. Meistä tulee Varsinais-Suomen suurin työnantaja ja koko maankin mittakaavassa olemme merkittävä tekijä”, henkilöstöjohtaja Saija Rintala sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyinen henkilöstö siirtyy vuoden 2023 alusta aloittavan hyvinvointialueen palvelukseen.

Lue seuraavaksi: