Turun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että PET-kuvantamisen avulla on mahdollista mitata munuaissiirteen verenvirtausta. PET tarkoittaa positroniemissiotomografiaa.

”Munuaissiirteen verenvirtauksen määrittäminen kuvantamisen keinoin saattaisi toimia kajoavan munuaiskoepalan ottamisen korvikkeena siirteen vajaatoiminnan diagnostiikassa. On tiedossa, että vajaatoimintaisessa siirteessä verisuonitus vähenee. PET-kuvantamisella havaitsimme, että munuaissiirteen verenvirtauksen määrä oli sitä suurempi, mitä paremmin siirre toimi”,väitöskirjatutkija Johanna Päivärinta sanoo tiedotteessa

Sisätautioppi. PET on väitöskirjatutkija Johanna Päivärinnan mukaan houkutteleva metodi tutkia munuaissiirteen saaneita potilaita, koska PET-kuvantamisessa ei tarvita munuaisille haitallista varjoainetta.

PET-kuvantaminen osoittautui tutkimuksessa käyttökelpoiseksi metodiksi sekä munuaissiirteen että sepelvaltimoiden verenvirtauksen määrittämisessä munuaissiirteen saaneilla potilailla.

Munuaissiirteen saaneista potilaista 90 prosenttia sairastaa siirteen vajaatoimintaa. Se lisää entisestäänkin korkeaa sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden riskiä munuaissiirtopotilailla.

”Olisi tärkeää ehkäistä munuaissiirteiden toiminnan heikkenemistä, jotta voitaisiin välttää se, että arvokkaita munuaissiirteitä menetetään. Näin parannettaisiin siirtopotilaiden elämänlaatua ja elinennustetta”, Päivärinta sanoo.

Päivärinta selvitti PET-kuvantamisella myös munuaissiirtopotilaiden sepelvaltimoiden virtausreserviä, eli sepelvaltimoiden kykyä laajentua maksimaalisesti.

Sepelvaltimoiden virtausreservi heijastaa sepelvaltimoiden sisäkalvon toimintaa.

”Vaikka munuaisten vajaatoiminnan tiedetään aiheuttavan muutoksia valtimoiden sisäkalvon toiminnassa, ei munuaissiirtopotilaiden sepelvaltimoiden virtausreservi eronnut tutkimuksessani terveiden vastaavasta. On mahdollista, että sepelvaltimoiden sisäkalvon toiminta oli korjaantunut joko munuaissiirron tai lääkehoidon seurauksena”, Päivärinta sanoo.

Hyvin säilynyt sepelvaltimoiden virtausreservi on positiivinen ennustetekijä munuaissiirteen saaneilla potilailla, sillä pienentynyt sepelvaltimoiden virtausreservi liitetään lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautisairastuvuuteen.

Päivärinta esittää väitöskirjansa ”Vascular function in kidney transplant recipients and in patients with renovascular disease” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.10.2021.