Yllättävän suuri osa Husin Uuden lastensairaalan Kansallisen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen osaamiskeskuksen potilaista on kokenut pitkäaikaista koulukiusaamista, sanoo Keskuksen osaston ylilääkärinä toimiva fysiatri Minna Ståhl Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n tiedotteessa.

Hänen mukaansa lasten ja nuorten kivun pitkittymisen riskitekijät tulisi tunnistaa nykyistä paremmin jo kouluterveydenhuollossa, ja niihin tulisi myös puututtua varhain, sen sijaan, että ongelmat vain tunnistetaan.

Puuttumisessa tarvittaisiin hänen mukaansa jämäkkää kouluterveydenhuollon, koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Tule ry:n mukaan lasten ja nuorten pitkittynyt monipaikkakipu on kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Lasten ja nuorten kivunhoidon ennuste on hyvä, mikäli potilas pääsee moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin.

Ideaalitilanteessa Suomessa pystyttäisiin tulevaisuudessa tarjoamaan laadukasta kivunhoitoa kaikille ja aina lähellä omaa paikkakuntaa.

”Tietenkin terveydenhuollossa tulee poissulkea mahdolliset sairaudet pitkittyneen kivun taustalla. Mutta jos mitään ei löydy, terveydenhuollossa ei pitäisi nostaa käsiä pystyyn ja lähettää potilasta kotiin pärjäämään yksin”, Ståhl sanoo.

”Kipu on nimittäin potilaalle yhtä vaikeaa ja invalidisoivaa, vaikkei tutkimuksissa poikkeavaa löydettäisikään. Tällöin kyse on useimmiten kipua viestivän ja säätelelevän hermoverkoston toimintahäiriöstä, jota tulee hoitaa biopsykososiaalisen hoitomallin mukaisesti.”

Toimintakykyä haittaava kipu on yleistynyt lapsilla ja nuorilla niin paljon, että Husin Uuteen lastensairaalaan perustettiin Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen osaamiskeskus.

Keskuksessa toimii kivunhoitoon perehtynyt moniammatillinen tiimi ja sillä on perhekeskeinen hoito-ote.

Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen kertoo tiedotteessa keskuksen olevan iso askel parempaan.

”Tiedämme tutkimuksista, että hoitamatta jäänyt jo nuorella iällä kroonistunut kipu vaikuttaa aikuisen työ- ja toimintakykyyn sekä terveydenhuollon palveluiden käyttöön ikävällä tavalla. Lisäksi pelkästään tule-ongelmien on arveltu maksavan vuosittain pelkästään työnantajille 1,5 miljardia euroa. Toivonkin, että kivunhoidon ammattilaisten hätähuudot kuullaan ja keskuksia saadaan lisää.”

Joka neljäs nuori potee viikoittain niska-hartia-alueen kipuja, Tule ry kertoo Kouluterveyskyselyn tietoihin viitaten. Päivittäin oireilevia on lähes 10 prosenttia.

Toistuvista alaselkäkivuista raportoi joka viides 14–19-vuotias. Osalla kipuihin liittyy toimintakyvyn laskua sekä psyykkistä oireilua.

”Pahimmillaan lapsen tai nuoren pitkäaikainen kipu lamauttaa koko perheen arjen”, liitto varoittaa.

Vaikka lasten ja nuorten moniammatillinen kivunhoito on tuloksellista, se ei ole Tule ry:n mukaan kaikkien saatavilla.

”Mikäli potilas pääsee moniammatilliseen hoitoon, ennuste on hyvä. Hoitamatta jättäminen vaikuttaa koko perheeseen ja käy lopulta kalliimmaksi myös terveydenhuollolle”, liitto tiedottaa.

Sen mukaan kipupotilaiden hoito olisi tärkeää saada käynnistymään mahdollisimman varhain.

”Tärkeintä olisi tehdä asennemuutos siihen, miten kipuun ylipäätään suhtaudutaan. Kipu olisi aina osattava ottaa vakavasti, vaikka sille ei olisi tarjolla heti helppoa fyysistä selitystä”, liitto painottaa tiedotteessaan.

Maailmanlaajuista lasten ja nuorten tule-terveyden päivää vietetään tiistaina 19.10.