Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistävät tammikuussa 2022 uuden kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen maahanmuuttajille.

Koulutus syntyi Talent Boost -toimenpideohjelman rahoittamassa TOKASA-hankkeessa. Pilotin taustalla on hallitusohjelma, jossa tavoitteena on lisätä tuntuvasti työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa sekä kouluttaa ja työllistää Suomessa jo asuvia maahanmuuttajia.

Opinnot aloitetaan englanniksi ilman suomen kielen taitotasovaatimusta. Suomen kielen osuus opetuskielenä vahvistuu kielitaidon karttuessa. Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä monipuolinen käytännön työharjoittelu että vahva teoreettinen osaaminen. Suomen kielen opetukseen satsataan erityisen paljon, ja kielen opettelua on niin teoriaopintojaksoissa kuin harjoitteluissa.

Opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa.

”Suomi tarvitsee 30 000 uutta hoitajaa vielä tällä vuosikymmenellä. Tarkoituksenamme onkin löytää motivoituneita opiskelijoita ja saada kouluttautuneet jäämään Suomeen töihin”, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Anne Mäenpää tiedotteessa.

Pilotin tarkoituksena on luoda koulutusmalli, joka voidaan laajentaa valtakunnalliseen käyttöön ja myös muihin tutkinto-ohjelmiin.