Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle, osoittaa tuore tutkimus.

D-vitamiini on monella tapaa elimistölle välttämätön aine, ja sen alhainen määrä on yhdistetty lukuisiin eri sairauksiin, kuten syöpiin, luuston sairauksiin, infektioihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Epidemiologiset tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein matalia. Tämän vuoksi alhaisen D-vitamiinipitoisuuden on epäilty altistavan myös diabeteksen kehittymiselle.

Syitä diabeetikoiden veren alhaiseen D-vitamiinipitoisuuteen ei ole kuitenkaan tiedetty. Aiheesta on ollut kirjallisuudessa ristiriitaista tietoa.

Nyt Oulun yliopiston tutkijoiden havainto on tuonut uutta tietoa diabeetikoilla yleisen veren alhaisen D-vitamiinipitoisuuden syistä.

Vastikään Diabetes-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat kuvaavat uuden, aiemmin tuntemattoman mekanismin, joka säätelee D-vitamiinin bioaktivaatiota elimistössä. Heidän mukaansa diabetes siis vaikeuttaa elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiinia.

– Tutkimuksemme viittaa vahvasti siihen, että matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy, kertoo Oulun yliopiston farmakologian professori Jukka Hakkola tiedotteessa.

Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi, jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Tutkimus osoitti, että sekä tyypin 1 että 2 diabeteksessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi. Estyminen voi diabetespotilailla olla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin moderneja solutekniikoita ja eläinmalleja, ja ilmiön kliininen sovellettavuus tulee vielä varmistaa jatkotutkimuksissa. Mikäli tulokset voidaan vahvistaa ihmisillä, saattaa tämä Hakkolan mukaan antaa aiheen muuttaa D-vitamiinin saantisuosituksia diabetespotilailla.

Tutkimus tehtiin Oulun yliopiston johdolla, yhteistyössä saksalaisten, yhdysvaltalaisten ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa. Mukana oli myös oululaisia yrityskumppaneita. Suomessa tutkimusta ovat rahoittaneet muun muassa Suomen Akatemia ja Diabetestutkimussäätiö.