Suomalaiset tutkijat varmistivat, että tupakointi ja korkea verenpaine ovat lukinkalvonalaisen verenvuodon suurimmat riskitekijät. Asia oli tärkeä selvittää, koska monet lukinkalvonalaista verenvuotoa käsittelevät tutkimukset ovat harhaanjohtavia, sillä vakavimmat, äkkikuolemaan johtaneet vuodot eivät ole mukana tutkimuksissa. Se taas johtuu siitä, että äkkikuolemapotilaiden ruumiinavaukset ovat monissa maissa harvinaisia.

Lukinkalvonalainen verenvuoto on vakavin aivoverenkiertohäiriö. Joka neljäs sairastuneista kuolee kotonaan, ambulanssissa tai päivystyksessä ennen kuin sairaalahoito ehditään aloittaa.

Kahdessa hiljattain julkaistussa tutkimuksessa raportoitiin tupakan ja korkean verenpaineen parantavan ennustetta lukinkalvon alaisen verenvuodon jälkeen. Tutkimukset eivät sisältäneet äkillisesti sairaalan ulkopuolella kuolleita potilaita. Tutkimusten löydökset herättivät tutkijoissa ja kliinikoissa epäilyksiä, sillä aiemmin on toistuvasti näytetty, että tupakointi ja korkea verenpaine ovat lukinkalvonalaisen verenvuodon tärkeimmät riskitekijät.

Arvostetussa Neurology-lehdessä julkaistu suomalainen tutkimus osoittaa, että kun äkillisesti sairaalan ulkopuolella kuolevat lukinkalvonalaisen vuodon saaneet otetaan mukaan analyyseihin, tulokset muuttuvat päinvastaisiksi: tupakka ja verenpaine näyttivät lisäävän kuolleisuutta lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen.

– Tämä johtui siitä, että tupakoijat ja henkilöt, joilla oli korkea verenpaine, kuolivat useammin sairaalan ulkopuolella ennen kuin hoito ehdittiin aloittaa. Jos siis äkillisesti kuolleet jätetään pois analyyseistä, tulokset ovat harhaanjohtavia, selittää tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, tutkijatohtori Joni Lindbohm.

Suomen lain mukaan äkillisesti kuolleiden kuolinsyy tulee selvittää ruumiinavauksella.

– Meillä oli siksi mahdollisuus ottaa tutkimukseemme mukaan myös ne potilaat, jotka olivat kuolleet lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon äkillisesti sairaalan ulkopuolella. Näin pystyimme osoittamaan, miten erilaiset analyysin tulokset ovat sen mukaan, onko niissä huomioitu vain sairaalahoidossa olleet potilaat vai myös sairaalan ulkopuolella kuolleet, Lindbohm sanoo tiedotteessa.

Suurin osa lukinkalvonalaista vuotoa käsittelevistä tutkimuksista pohjautuu edelleen vain sairaalaan selvinneisiin potilaisiin.

– Nämä tutkimukset eivät siis sisällä tietoa vaarallisimmista, äkkikuolemaan johtavista vuodoista tai äkkikuolemaan johtavista riskitekijöistä, toteaa neurokirurgi, dosentti Miikka Korja.

Lindbohm ja Korja painottavat, että paras tapa välttää lukinkalvonalaisesta vuodosta johtuva äkkikuolema on tupakoinnin lopettaminen ja kohonneen verenpaineen hoitaminen.

Tutkimus perustui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FINRISK-aineistoon.