Odottavan äidin diabetes tai kilpirauhasen vajaatoiminta voivat suurentaa jälkeläisen riskiä saada syöpä lapsuudessa tai nuoruudessa. Myös keskosena syntyminen suurentaa syöpäriskiä lapsuus- ja nuoruusiässä.

Nämä tulokset kävivät ilmi lääkäri Laura Seppälän väitöstutkimuksessa, joka tarkastetaan perjantaina 21. tammikuuta Helsingin yliopistossa. Seppälä on lastentauteihin erikoistuva lääkäri Husissa.

Seppälän mukaan tutkimustulos tulisi huomioida raskauksien ja ennenaikaisina syntyneiden lasten seurannassa.

Seppälä selvitti väitöstutkimuksessaan jälkeläisen syöpäriskiä äidin raskausaikaiseen diabetekseen, sidekudostautiin, tulehdukselliseen suolistosairauteen, kilpirauhassairauteen tai näiden lääkitykseen liittyen.

Aihetta ei ole tässä laajuudessa aiemmin tutkittu.

Tutkimuksessa selvisi, että erityisesti äidin raskausdiabetes oli yhteydessä lapsen riskiin sairastua akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan.

"Äidin diabeteslääkityksellä sen sijaan saattaa olla riskiä pienentävä vaikutus”, Seppälä sanoo tiedotteessa.

Äidin kilpirauhasen vajaatoiminta oli tutkimuksen mukaan yhteydessä jälkeläisen suurentuneeseen riskiin sairastua lapsuus- ja nuoruusiän lymfoomaan. Muissa äidin kroonisissa autoimmuunisairauksissa tai niiden lääkityksissä ei havaittu olevan yhteyttä suurentuneeseen syöpäriskiin.

Äidin raskaudenaikaisten ja ennen raskautta lääkitysten vaikutuksista jälkeläisen syöpäriskiin tarvitaan Seppälän mukaan kuitenkin lisää tutkimustietoa.

"Tulosten perusteella kohdunsisäiset altisteet ovat yhteydessä lapsuusiän syöpään. Aihetta kannattaa tutkia lisää, koska mitä paremmin ymmärrämme syövän kehittymiseen liittyviä tekijöitä, sitä paremmin voimme ehkäistä syövän syntymistä tai havaita sen hyvin varhaisessa vaiheessa”, hän sanoo.

”Aihetta kannattaa tutkia lisää.”

Ennenaikainen syntymä on lapselle terveysriski myös tämän tutkimuksen valossa.

"Ennenaikaisena, erityisesti ennen 32. raskausviikkoa syntyminen, on tulosten perusteella yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin lapsuus- ja nuoruusiässä”, Seppälä vahvistaa.

Myös vastasyntyneen hoitojen, kuten hengityskonehoidon, vastasyntyneen elvytyksen ja antibioottihoitojen todettiin olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin. Lisäksi hapenpuute raskauden tai synnytyksen aikana suurensi riskiä sairastua syöpään lapsuudessa myös täysiaikaisilla vastasyntyneillä.